Nya tekniska dokument har publicerats

6.2.2023

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har den 6 februari 2023 publicerat nya dokument som anknyter till anmälan av kreditens uppgifter:

  • Ändring av kreditens uppgifter – gränssnittsbeskrivning
  • Kontroll av kreditens uppgifter – gränssnittsbeskrivning
  • Gränssnittets behandlingsregler och felkoder
  • Nya exempel på meddelanden

Ingen separat gränssnittsbeskrivning publiceras för ändring av kreditens uppgifter, utan gränssnittsbeskrivningen har lagts till gränssnittsbeskrivningen för anmälan om kredituppgifter, som publicerades i december 2022. På samma gång gjordes det också vissa andra uppdateringar till gränssnittsbeskrivningen för anmälan om kredituppgifter. En förteckning över dessa har skickats per e-post till intressentgrupperna.

Dokumenten har publicerats på finska, svenska och engelska.

Dokumentationen (positivakreditupplysningsregistret.fi)

Du kan skicka frågor och kommentarer som gäller den publicerade dokumentationen per e-post till adressen luottotietorekisteri (a) vero.fi. Frågorna och svaren behandlas under intressentgruppsevenemang som hålls på finska den 21 februari kl. 14.30–16.00 och på engelska den 2 mars kl. 14.00–15.30.

I takt med att utvecklandet av registret framskrider är det möjligt att det ännu görs ändringar i de dokument som nu publiceras. Det är till exempel möjligt att det framkommer ändringsbehov under intressentgruppstestningen som inleds i maj 2023. Om det görs sådana ändringar i gränssnittsbeskrivningen eller anvisningarna som inverkar på det tekniska förverkligandet publiceras det uppdaterade versioner av dokumenten på registrets webbplats. Projektet informerar intressentgrupperna om förändringarna per e-post. Meddelanden skickas till sändlistan för intressentgrupperna. Du kan ansluta dig till den genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen luottotietorekisteri (a) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2023