Nya anvisningar för intressentgruppstestning har publicerats

1.3.2023

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har den 27 februari 2023 publicerat nya anvisningar som anknyter till intressentgruppstestning samt användarvillkoren för intressentgruppstestning:

Anvisningarna och användarvillkoren har publicerats på finska, svenska och engelska.

Anvisningarna för testcertifikatet beskriver processen för hämtning av testcertifikatet. I anvisningarna finns det också vanliga frågor som gäller hämtningen av certifikat samt allmänna felsituationer. Man kan försäkra sig om att hämtningen av testcertifikatet lyckas genom att gå igenom dessa.

Bruksanvisningen för Enter-portalen beskriver stegvis åtgärderna i portalen. I portalen anmäler dig intressentgrupperna till testningen för det positiva kreditupplysningsregistret och portalen används också för annan kontakt medan testningen pågår. I anvisningen beskrivs alla blanketter, funktioner och användarroller i portalen. Enter-portalen öppnas den 1 mars 2023. Samma dag tillfogas en länk till portalen till bruksanvisningen.

Alla intressentgrupper som deltar i intressentgruppstestningen ska godkänna användarvillkoren för intressentgruppstestningen. Användarvillkoren godkänns i samband med anmälan men det lönar sig att bekanta sig med dem redan på förhand.

Hämtningen av testcertifikat och närmare anvisningar om registreringen till Enter-portalen och anmälan till testning behandlas under intressentgruppsevenemangen som hålls på finska den 6 mars kl. 14.00–15.30 och på engelska den 9 mars kl. 14.00–15.30. Inbjudningarna till evenemangen skickas till de aktörer under registrets första fas som finns på sändlistan för intressentgrupper. Om du inte finns med på projektets sändlista och vill delta i evenemangen kan du skicka e-post till oss på adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023