Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister träder i kraft 1.8.2022

8.7.2022

Riksdagen har godkänt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Registret tas i omfattande bruk 1.4.2024.

Det positiva kreditupplysningsregistret samlar uppgifter om krediter som beviljats till finländare. Kreditgivarna, dvs. banker, finansinstitut och övriga aktörer som beviljar krediter till konsumenter, anmäler till registret storleken på krediternas kapital och betalningstransaktionerna som anknyter till krediterna. Även betalningsdröjsmål som gäller amorteringar anmäls om amorteringen fördröjs med över 60 dagar.

Till registret anmäls på ett omfattande sätt krediter som beviljats till privatpersoner av banker, kreditinstitut, finansbolag och företag som beviljar snabblån. Även krediter som beviljats av utländska kreditgivare anmäls till registret. När det positiva kreditupplysningsregistret blir klart innehåller det på ett omfattande sätt uppgifter om olika krediter, såsom bostads- och studielån, kreditkort, konsumtionskrediter och snabblån, avbetalningsfinansieringar och leasingkrediter.

 

Kreditgivarna utnyttjar också uppgifterna i registret när de beviljar nya krediter till privatpersoner. När en privatperson ansöker om ett nytt lån beställer kreditgivaren ett utdrag ur kreditupplysningsregistret, ur vilket uppgifterna om kundens existerande krediter samt inkomstuppgifterna ur inkomstregistret framgår. Med hjälp av dessa uppgifter kan kreditgivaren mer tillförlitligt än tidigare uppskatta om kunden kan återbetala sina krediter.

Läs mer om hur det positiva kreditupplysningsregistret ser ut för privatpersoner

Registret genomförs i två faser

Registret tas i bruk i två faser. I den första fasen anmäler kreditgivarna uppgifterna om existerande konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter till registret i början av år 2024. Till exempel bostadslån, billån, studielån, konsumtionskrediter och kreditkort kommer i den här fasen att omfattas av anmälan. Från och med den 1 april 2024 kommer kreditgivarna att anmäla uppgifter om alla nya krediter nästan i realtid och kan begära ett utdrag ur kreditupplysningsregistret när de beviljar en ny kredit.

I den andra fasen införs också uppgifter om krediter som beviljas till andra privatpersoner än konsumenter, dvs. till exempel uppgifter om krediter som beviljats för bedrivande av näringsverksamhet. Anmälan av existerande krediter inleds under slutet av år 2025 och kreditgivarna kan söka uppgifter som gäller den andra fasen ur registret från och med våren 2026.

Det positiva kreditupplysningsregistret genomförs av Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet, som i fortsättningen också upprätthåller registret.

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett viktigt verktyg i förebyggandet av överskuldsättning (om.fi)

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2022