Dokumentation som anknyter till förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret har publicerats

20.3.2023

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har den 20 mars 2023 publicerat följande nya dokument som anknyter till anmälan av kreditens uppgifter:

Dessutom gjordes det vissa uppdateringar till gränssnittsbeskrivningen för anmälan om kredituppgifter. En förteckning över dessa har skickats per e-post till intressentgrupperna. Behandlingsregler och exempel på meddelanden som anknyter till förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret har lagts till befintliga dokument.

Dokumenten har publicerats på finska, svenska och engelska.

Du kan skicka frågor och kommentarer som gäller den publicerade dokumentationen per e-post till adressen luottotietorekisteri (a) vero.fi. Frågorna och svaren behandlas under intressentgruppsevenemang som hålls på finska den 4 april kl. 14.30–16.00 och på engelska den 13 april kl. 14.00–15.30.

I takt med att utvecklandet av registret framskrider är det möjligt att det ännu görs ändringar i de dokument som nu publiceras. Det är till exempel möjligt att det framkommer ändringsbehov under intressentgruppstestningen som inleds i maj 2023. Om det görs sådana ändringar i gränssnittsbeskrivningen eller anvisningarna som inverkar på det tekniska förverkligandet publiceras det uppdaterade versioner av dokumenten på registrets webbplats. Projektet informerar intressentgrupperna om förändringarna per e-post. Meddelanden skickas till sändlistan för intressentgrupperna. Du kan ansluta dig till den genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen luottotietorekisteri (a) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2023