Det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst för kreditgivare har öppnats den 2 oktober

2.10.2023

Det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst öppnades den 2 oktober 2023. Kreditgivarna kan anmäla sig till registret som lämnare av uppgifter 2.10–30.11. Dessutom kan kreditgivarna ansöka om dataanvändningstillstånd i e-tjänsten samt ange sina kontaktuppgifter. Inloggning till e-tjänsten görs från framsidan av det positiva kreditupplysningsregistret.

Om kreditgivaren inte kan använda e-tjänsten används brevpost för anmälan och för ansökan om dataanvändningstillstånd. Kreditgivaren ska i så fall kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret.

Det positiva kreditupplysningsregistrets telefonservice öppnades den 4 september 2023 för kreditgivarna. Kundtjänsten ger råd om Suomi.fi-fullmakter samt om hur man använder e-tjänsten och hämtar certifikat.

Den 1 februari 2024 börjar kreditgivarna anmäla tidigare beviljade och nya konsumentkrediter till registret. Distributionen av uppgifter till kreditgivare och myndigheter inleds den 1 april 2024 – dessutom öppnas e-tjänsten då även för privatpersoner.

Läs mer:

Anmälan som lämnare av uppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret

Anvisning för ansökan om dataanvändningstillstånd för kreditgivare

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023