Det går igen att lämna ansökningar om dataanvändningstillstånd i e-tjänsten

25.10.2023

Lämnandet av ansökningar om dataanvändningstillstånd avbröts för två veckor sedan i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst när vi märkte att det maximala antalet tecken i de öppna svarsfälten är för litet för att lämna uttömmande svar. Problemet har nu korrigerats och det går igen att lämna ansökningar om dataanvändningstillstånd i e-tjänsten.

Användningen av registrets uppgifter inleds den 1 april 2024. Behandlingstiden för ansökningarna är i medeltal 14 dygn. Om behandlingen är överbelastad kan behandlingstiden vara längre. Beslutet som gäller dataanvändningstillståndet ges senast den 31 mars 2024.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2023