Anvisningarna för intressentgruppstestning har publicerats

30.1.2023

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har publicerat anvisningarna för intressentgruppstestning: Intressentgruppstestning (positivakreditupplysningsregistret.fi).

I anvisningarna beskrivs det bland annat hur intressentgruppstestningen framskrider, börjande med anmälan om deltagande. Dessutom ges det information om testdata och startpaketet för testning samt om hur kontakten med projektet sker medan testningen pågår.

Hur intressentgruppstestningen framskrider beskrivet stegvis.

Senare publiceras preciserande anvisningar, såsom

  • anvisningar för att hämta och använda testcertifikatet
  • anvisningar för anonymisering av testdata
  • anvisningar för kontakt med projektet i Enter-portalen medan testningen pågår.

Anvisningarna för intressentgruppstestning gås igenom under evenemangen för intressentgrupper enligt följande:

  • på finska måndagen den 6 februari 2023 kl. 14.00–15.30
  • på engelska torsdagen den 9 februari 2023 kl. 14.00–15.30.

Evenemang som gäller intressentgruppstestning ordnas under våren 2023 med cirka en månads intervall både på finska och engelska. Inbjudningarna till evenemangen skickas till projektets sändlista för intressentgrupper. Du kan ansluta dig till listan genom att sända en begäran till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Mellan evenemangen går det att ställa frågor i Enter-portalen, som öppnas den 1 mars 2023. Före det kan intressentgrupperna skicka meddelanden även om ärenden som gäller testning per e-post till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2023