Anmälan om deltagande i intressentgruppstestningen har inletts

8.3.2023

Anmälan om deltagande i intressentgruppstestningen för det positiva kreditupplysningsregistret har inletts. Anmälan 1.3–30.4.2023 gäller de aktörer under registrets första ibruktagandefas som

• testar endast anmälan av uppgifter
• testar både anmälan av uppgifter och förfrågan av uppgifter
• deltar i myndigheternas tidigarelagda testning.

Aktörer som under registrets första fas endast testar förfrågan av uppgifter ska anmäla sig till testningen 1–31.8.2023. Om organisationen redan på våren anmäler sig till testningen av anmälan och förfrågan av uppgifter behöver organisationen inte längre separat anmäla sig till testningen av förfrågan av uppgifter i augusti.

Närmare information om intressentgruppstestningen och dess tidsplaner finns i anvisningarna för testning för intressentgrupper.

Anmälan om deltagande i testningen görs i Enter-portalen. För att organisationen ska kunna anmäla sig till testningen måste först en representant för organisationen registrera sig som administratör i portalen. Efter registreringen lägger administratören till de övriga användarna till portalen. I bruksanvisningarna för Enter-portalen finns närmare anvisningar om registrering till portalen, hur användare läggs till, hur anmälan om inledning av testning görs och om övriga funktioner i portalen.

All kontakt som gäller intressentgruppstestningen mellan projektet och organisationerna som genomför testningen sker i Enter-portalen. Frågor kan ställas med kontaktblanketten i portalen.

Nästa evenemang som gäller intressentgruppstestning ordnas på finska den 6 mars kl. 14.00–15.30 och på engelska den 9 mars kl. 14.00–15.30. Inbjudningarna till evenemangen skickas via sändlistan för intressentgrupper till aktörerna under registrets första fas. Om du inte tidigare har varit med på projektets sändlista och vill delta i evenemangen kan du skicka e-post till oss på adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023