Anmälan till testningen av förfrågan av uppgifter har inletts

1.8.2023

Testningen av förfrågan av uppgifter inleds den 1 september 2023. Anmälan 1–31.8.2023 gäller de aktörer under registrets första ibruktagandefas som endast testar förfrågan av uppgifter eller som inte ännu har anmält sig. Det går också att ännu anmäla sig till testningen av anmälan av uppgifter.

Anmälan om deltagande i testningen görs i Enter-portalen. I bruksanvisningen för Enter-portalen finns det närmare anvisningar om hur man använder portalen.

Startpaketet för testning skickas till administratören och informationen som behövs för att hämta testcertifikatet skickas till den tekniska kontaktpersonen inom två veckor från anmälan om inledning av testning. 

Organisationer som redan tidigare har anmält sig till testningen av förfrågan av uppgifter

Om organisationen redan på våren har anmält sig till testningen av anmälan och förfrågan av uppgifter behöver organisationen inte längre separat anmäla sig till testningen av förfrågan av uppgifter i augusti. Ett separat testcertifikat ska hämtas för testningen av förfrågan av uppgifter. Informationen som behövs för att hämta testcertifikatet skickas 7–18.8.2023 till de intressentgrupper som redan på våren har anmält sig till testningen.

På kommande för intressentgrupper

Adressen för gränssnittet för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret i testmiljön publiceras under augusti på sidan för intressentgruppstestning.

Under hösten 2023 ordnar projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret infomöten för intressentgrupperna. Läs mer: Intressentgruppsevenemang om testning och anmälan av uppgifter under hösten 2023 (positivakreditupplysningsregistret.fi)

Sidan har senast uppdaterats 1.8.2023