Tillgänglighet för webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi

I detta tillgänglighetsutlåtande beskriver vi hur webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, bristerna i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Skatteförvaltningen ansvarar för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgängligheten som förekommer på webbplatsen beskrivs nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta oss med ett onlineformulär eller per e-post på adressen luottotietorekisteri(at)vero.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte har fått något svar inom 14 dagar, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Detaljerad information om webbplatsens tekniska tillgänglighet

Webbplatsen är inte än till alla delar tillgänglig.

Följande innehåll eller funktioner är inte tillgängliga:

  • Webbplatsens rubricering är inte till alla delar arrangerad med beskrivande rubriker. (WCAG 2.4.6.)
  • Webbplatsen innehåller en del oklara länktexter. (WCAG 2.4.4)
  • Alla dekorativa bilder göms inte från skärmläsaren. (WCAG 1.1.1)
  • Webbplatsen innehåller figurer som inte uppfyller färgkontraskraven. (WCAG 1.4.11)
  • Webbplatsens snabblänkar fungerar inte ordentligt med skärmläsare. (WCAG 2.4.1)
  • Det finns brister i anvisningarna då blankettfält fylls i med skärmläsare. (WCAG 3.3.2)
  • Det finns brister i webbplatsens navigering, särskilt med skärmläsare. (WCAG 3.2.3)
  • Det finns brister i markeringen av språk. (WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2)
  • Skärmläsaranvändarna får inte information om alla ändringar som händer på webbplatsen, till exempel ändringar i sökresultat. (WCAG 4.1.3)
  • Det finns en del överträdelser gällande markeringsspråket i webbplatsens utförande. (WCAG 4.1.1)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem i borjan av 2023.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Tillgänglighetsutlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 17.6.2021.

Detta utlåtande har upprättats 22.6.2021.

Detta utlåtande uppdaterades senast 9.12.2022.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Webbsidor om tillgänglighetskrav

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2022