Inkomstregistrets serviceavbrott

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den kundrespons som fås.

Driftsavbrott på grund av utveckling har planerats enligt följande:

  • 18.1.2021 kl. 21–19.1.2021 kl. 1
  • 20.1.2021 kl. 18–24
  • 27.1.2021 kl. 18–24
  • 9.2.2021 kl. 18–24
  • 9.3.2021 kl. 18–24
  • 8.4.2021 kl. 18–24
  • 10.5.2021 kl. 18–24
  • 9.6.2021 kl. 18–24

Vi beklagar möjliga olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.