Inkomstregistrets serviceavbrott

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den kundrespons som fås.

Driftsavbrott på grund av utveckling har planerats enligt följande:

  • 10.11.2020 kl. 18–24
  • 21.12.2020 kl. 6–12
  • 30.12.2020 kl. 18 – 1.1.2021 kl. 17

Vi beklagar möjliga olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.