Inkomstregistrets serviceavbrott

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den kundrespons som fås.

Driftsavbrott på grund av utveckling har planerats enligt följande:

  • 17.8.2020 kl. 18–24
  • 9.9.2020 kl.18–24
  • 16.9.2020 kl. 18–24
  • 19.9.2020 kl. 6–18
  • 6.10.2020 kl. 18–24
  • 21.10.2020 kl. 18–24
  • 28.10 kl. 18 – 29.10.2020 kl. 02
  • 10.11.2020 kl. 18–24

Vi beklagar möjliga olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.