Inkomstregistrets systemmeddelande 22.5.2020

Inkomstregistrets systemmeddelande 29.5.2020 kl. 13.35

Störning i makuleringen av material. Om kunden försöker makulera ett material som innehåller ersättande anmälningar, makuleras de ersättande anmälningarna inte.

Inkomstregistret kontaktar så fort som möjligt de kunder som felet gäller. Vi strävar efter att korrigera situationen så fort som möjligt. Vi informerar följande gång om situationen när störningen har upphört.

Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 26.5.2020 kl. 13.25

Störningen som observerats i inkomstregistrets e-tjänst vid anmälan av inkomstslagen för naturaförmåner och kostnadsersättningar  fortsätter. Störningen kommer att korrigeras och funktionen kan åter användas senast efter serviceavbrottet tisdagen den 9.6.2020.

Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 25.5.2020 kl. 14.40

Störningen som observerats i inkomstregistrets e-tjänst fortsätter. Störningen gäller anmälan av inkomstslagen för naturaförmåner och kostnadsersättningar på anmälan om löneuppgifter. Störningen förekommer sporadiskt i e-tjänsten och gäller endast inkomstslagen 304 Bilförmån, 331 Dagtraktamente och 317 Övriga naturaförmåner för naturaförmåner och kostnadsersättningar.

När du anmäler inkomstslagen 304 Bilförmån, 331 Dagtraktamente och 317 Övriga naturaförmåner för naturaförmåner och kostnadsersättningar, ska du granska att de uppgifter som du lämnat in har sparats korrekt i systemet. Om det förekommer fel i uppgifterna, ska du göra de korrigeringar som behövs i anmälan eller lämna in en ny anmälan.

Vi utreder situationen fortfarande och informerar följande gång om ärendet tisdagen den 26.5.2020 kl. 12. Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 22.5.2020 kl. 10.20

En störning har observerats på anmälan om löneuppgifter vid anmälan av naturaförmåner och kostnadsersättningar i inkomstregistrets e-tjänst. Störningen förekommer sporadiskt i e-tjänsten och gäller endast inkomstslagen 304 Bilförmån, 331 Dagtraktamente och 317 Övriga naturaförmåner för naturaförmåner och kostnadsersättningar.

När du anmäler inkomstslagen 304 Bilförmån, 331 Dagtraktamente och 317 Övriga naturaförmåner för naturaförmåner och kostnadsersättningar, ska du granska att de uppgifter som du lämnat in har sparats korrekt i systemet. Om det förekommer fel i uppgifterna, ska du göra de korrigeringar som behövs i anmälan eller lämna in en ny anmälan.

Vi utreder situationen och informerar följande gång om ärendet måndagen den 25.5.2020 kl. 12. Vi beklagar olägenheten.