Inkomstregistrets systemmeddelande 22.4.2020

Inkomstregistrets systemmeddelande 22.4.2020 kl. 11.35

I e-tjänsten aktiveras inte knappen "Följande" på arbetsgivarens separata anmälan, om man för inkomstslagen 102 Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (totalt) och 103 Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift har angett 0 euro som belopp.

Vi informerar följande gång om situationen 23.4.2020 kl. 15 eller när störningen har upphört.

Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 23.4.2020 kl. 9.45

Störningen i inlämningen av arbetsgivarens separata anmälan i inkomstregistrets e-tjänst har upphört.

Störningen i inlämningen av arbetsgivarens separata anmälan har korrigerats. Separata anmälningar kan nu lämnas in normalt.

Vi beklagar olägenheten som denna situation medfört.