Inkomstregistrets systemmeddelande 27.9.2019

Det har förekommit en störning i inkomstregistrets betalares rapporter den 26.9  fr.o.m. kl. 12. Uppgifterna har inte uppdaterats på betalarnas rapporter 600 och 610 efter att störningen började den 26.9 kl. 12. Om du har beställt en betalarens rapport efter att störningen började, ska ni vänligen beställa rapporten på nytt.

Du kan försöka beställa rapporten på nytt den 27.9 efter kl. 18.

Om rapporten fortfarande är felaktig, ska du kontakta oss med observationsblanketten.