Inkomstregistrets systemmeddelande 8.1.2021

Inkomstregistrets systemmeddelande 21.1.2021 kl. 10.00

Störningen vid hämtningen av anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst har upphört.

Inkomstregistrets systemmeddelande 8.1.2021 kl. 11.20

För tillfället går det inte att söka uppgifter i e-tjänsten med inkomstregistrets anmälningsreferens, om referensen som matats in som sökvillkor inte innehåller bindestreck. Lägg till bindestrecken i referensen som är 32 tecken lång för att sökningen ska fungera. Använd inte mellanslag mellan bindestrecken.

[8 tecken]-[4 tecken]-[4 tecken]-[4 tecken]-[12 tecken]

Vi beklagar olägenheten.