Inkomstregistrets systemmeddelande 7.11.2019

Inkomstregistrets systemmeddelande 11.11.2019 kl. 10

Inlämning av arbetsgivarens separata anmälan

Störningen angående arbetsgivarens separata anmälan har upphört och arbetsgivarens separata anmälningar kan nu lämnas in normalt i alla kanaler.

Betalarens materialbeställning 312

Störningen i betalarens materialbeställning 312 fortsätter i laddningstjänsten och gränssnittet.

Vi informerar följande gång om situationen då störningen korrigerats.

Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 7.11.2019 kl. 14.30

Betalarens materialbeställning 312

Störningen i betalarens materialbeställning 312 och arbetsgivarens separata anmälan fortsätter i laddningstjänsten och gränssnittet.

Inlämning av arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens separata anmälan kan lämnas in på webblankett i inkomstregistrets e-tjänst.

Vi informerar följande gång om situationen 11.11.2019 kl. 15 eller då störningen korrigerats.

Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 7.11.2019 kl. 12.30

Betalarens materialbeställning 312

Materialbeställningen 312 som är avsedd för betalare är inte i bruk i laddningstjänsten eller gränssnittet.

Inlämning av arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens separata anmälan leder till ett fel i gränssnittet och laddningstjänsten, om kunden gett ett kontaktspråk. Anmälan sparas utan problem, om man raderar kontaktspråket från anmälan.

Vi utreder situationen och informerar följande gång om situationen 7.11 kl. 15.

Vi beklagar olägenheten.