Inkomstregistrets systemmeddelande 4.1.2021

Inkomstregistrets systemmeddelande 8.1.2021 kl. 8.40

Störningen angående rapporterna 614 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter och 620 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag avsedda för producenter av förmånsuppgifter har upphört. Rapporter kan nu beställas normalt.

Vi beklagar olägenheten som denna situation medfört. 

Inkomstregistrets systemmeddelande 5.1.2021 kl. 15

Störningen i rapporter fortsätter. Vi håller som bäst på att korrigera felet.

Vi informerar följande gång om situationen 8.1.2021. Vi beklagar olägenheten.

Inkomstregistrets systemmeddelande 4.1.2021 kl. 17

Rapporterna 614 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter och 620 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag kan för närvarande inte beställas i inkomstregistrets e-tjänst. Beställningen leder till ett fel eller ger ett felmeddelande.

Vi utreder situationen och informerar följande gång om situationen 5.1.2021 kl. 15. Vi beklagar olägenheten.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2021