Inkomstregistrets systemmeddelande 27.2.2020

Inkomstregistrets systemmeddelande 27.2.2020 kl. 13:30

Störningen i inkomstregistrets e-tjänst har upphört

Störningen i inkomstregistrets e-tjänst har upphört. Rapporter kan beställas och de inlämnande anmälningarna syns i tjänsten. Laddningstjänsten fungerar också. Det kan förekomma dröjsmål i e-tjänsten 27.2.2020.

Vi beklagar olägenheten situationen orsakat.

Inkomstregistrets systemmeddelande 27.2.2020 kl. 12:30

Störning i inkomstregistrets e-tjänst

Störningen i inkomstregistrets e-tjänst påverkar beställningen av rapporter, inlämningen av anmälningar och laddningstjänsten. De inlämnande anmälningarna sparas i inkomstregistret, trots att de inte syns i e-tjänsten. Om anmälan lämnats in till inkomstregistrets, behöver man inte skicka den på nytt. 

Vi informerar följande gång om situationen torsdagen den 27.2 kl. 15.

Vi beklagar olägenheten situationen orsakar.