Inkomstregistrets systemmeddelande 25.8.2020

Inkomstregistrets systemmeddelande 26.8.2020 kl. 10.45

Störningen vid hämtningen av anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst har upphört.

Vi beklagar olägenheten som denna situation medfört.

Inkomstregistrets systemmeddelande 25.8.2020 kl. 10.30

En störning har upptäckts i inkomstregistrets e-tjänst, och därför går det inte att söka anmälningar i e-tjänsten. Störningen i sökfunktionen förekommer på sidan Inlämnade anmälningar avsedd för informationsproducenter och Sökning av uppgifter avsedd för informationsanvändare. Efter sökningen meddelar tjänsten att ett fel inträffat vid sökningen.

Vi utreder situationen och informerar följande gång om ärendet när störningen har upphört. Vi beklagar olägenheten.