Dokumentation 2022

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

För närmare anvisningar om anmälning, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2022 (pdf), 1.12.2021, version 1.01
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.
  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag.
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2022 (pdf), 5.11.2021, version 1.01
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet.
 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet.

Förmåner

 1. Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0​
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av förmånsuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter 2022 (pdf),  7.6.2021, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i en anmälan om förmånsuppgifter och det som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret 2021 (pdf), 22.09.2020, version 1.01
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av sändning av uppgifter till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet.
  • De tjänster som tar emot uppgifter till inkomstregistret och det datainnehåll som sänds till inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 2. Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av datadistribution från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet.
  • De tjänster som distribuerar data från inkomstregistret och det datainnehåll som sänds från inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 3. Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2021 (pdf), 7.10.2021, version 1.01
 4. Rapporter ur inkomstregistret 2022 (pdf),​ 10.1.2022, version 1.01
  • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna, informationsanvändarna och inkomsttagarna.

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2022 (pdf), 18.10.2021, version 1.01.
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.
 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.
 3. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret. 
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.
 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).
 10. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2022 (pdf), 18.10.2021, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schematWageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 11. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.
 12. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2021 (pdf), 7.6.2021, version 1.08
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.
 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 15. Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2021 (pdf), 30.12.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat RejectedPaperReportsFromIR, med vilket förkastade anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som lämnats in på pappersblankett sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar 2022 (pdf), 22.12.2021, version 1.03
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar 2022 (xls), 22.12.2021, version 1.03
 2. Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.
  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.
  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (xls), 7.6.2021, version 1.0
 3. Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (pdf), 7.6.2021, version 1.0
 4. Koduppsättningar – Felkoder 2022 (xls), 1.11.2021, version 1.03
 5. Koduppsättningar –Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) på Statistikcentralens webbplats, 1.1.2021
  • I inkomstregistret tillämpas en separat Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10).

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2021 (pdf), 16.6.2020, version 1.01
  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2022 (zip), 21.10.2021, version 1.01
  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2022 (pdf), 21.10.2021, version 1.01
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om löneuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om löneuppgifter.

 1. Exempel 001: Avvikande försäkringsuppgift – Inkomstslag 328 (pdf), 17.9.2021, version 1.01
 2. Exempel 002: Avvikande försäkringsuppgift – Inkomstlagar 341 och 363 (pdf), 17.9.2021 version 1.01
 3. Exempel 003: Ogrundad förmån och återkrav (pdf), 17.9.2021 version 1.01
 4. Exempel 004: Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Nyckelperson (pdf), 17.9.2021 version 1.01
 5. Exempel 005: Avtal om nettolön (pdf), 17.9.2021 version 1.01
 6. Exempel 006: Begränsat skattskyldig (pdf), 17.9.2021 version 1.01
 7. Exempel 007: Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet (pdf), 17.9.2021 version 1.01

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Arbetsgivarens separata anmälan

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av arbetsgivarens separata anmälan.

 1. Exempel 001: Typ av betalare och giltighetstid för pensionsarrangemangnummer (pdf), 17.9.2021 version 1.01

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om förmånsuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om förmånsuppgifter.

 1. Exempel 001: Ersättning för inkomstbortfall (trafikförsäkring), relaterade till löntagaravgifter och förskottsinnehållning (pdf), 22.2.2021, version 1.01
 2. Exempel 002: Delinvalidpension som betalas retroaktivt då inkomsttagaren redan erhållit sjukdagpenning  (pdf), 22.2.2021, version 1.01
 3. Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om förmånsuppgifter (zip), 22.2.2021, version 1.01.

Exempelgenomförandet av underteckning av meddelande

 1. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf), 31.3.2021, version 1.01
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelkoder, 23.3.2018, version 1.0
  • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.