Dokumentation 2021

På denna sida publiceras inkomstregistrets tekniska dokumentation och schemabeskrivningar för 2021 för programutvecklare på svenska. Översättningarna publiceras efter att de blivit färdiga.

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2021 (pdf), 24.6.2020, version 1.01
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna

  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används

  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag

 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Förmåner

 1. Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 27.5.2020, version 1.05
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av förmånsuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.

 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf), 27.5.2020, version 1.05
  • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i en anmälan om förmånsuppgifter och det som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 16.9.2020, version 1.08

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret.

 2. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 26.6.2020 version 1.05
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 27.5.2020, version 1.05
 2.  Koduppsättningar – Felkoder 2021 (xls), 13.8.2020, version 1.01

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning (pdf), 16.6.2020, version 1.01

  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.

 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (zip), 1.6.2020, version 1.0
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.