Dokumentation 2021

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

För närmare anvisningar om anmälning för 2021, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2021 (pdf), 20.4.2021, version 1.04
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används
  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet
 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Förmåner

 1. Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 31.3.2021, version 1.08
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av förmånsuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf),  31.3.2021, version 1.07
  • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i en anmälan om förmånsuppgifter och det som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret 2021 (pdf), 22.09.2020, version 1.01
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av sändning av uppgifter till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet.
  • De tjänster som tar emot uppgifter till inkomstregistret och det datainnehåll som sänds till inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 2. Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 2021 (pdf), 29.12.2020, version 1.02
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av datadistribution från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet.
  • De tjänster som distribuerar data från inkomstregistret och det datainnehåll som sänds från inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 3. Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2021 (pdf), 7.10.2021 version 1.01
 4. Rapporter ur inkomstregistret 2021 (pdf), 1.11.2021, version 1.02‚Äč
  • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna, informationsanvändarna och inkomsttagarna.

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2021 (pdf), 13.10.2020, version 1.03
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.
 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.
 3. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 31.3.2021, version 1.09
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret. 
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.
 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).
 10. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2021 (pdf), 25.6.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 11. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2021 (pdf), 25.6.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.
 12. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2021 (pdf), 7.6.2021, version 1.08
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.
 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 15. Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2021 (pdf), 30.12.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat RejectedPaperReportsFromIR, med vilket förkastade anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som lämnats in på pappersblankett sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar 2021 (pdf), 1.11.2021, version 1.05
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar 2021 (xls), 1.11.2021, version 1.05
 2. Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2021 (pdf), 30.11.2020, version 1.03
  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.
  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.
  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2021 (xls), 30.11.2020, version 1.03
 3. Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 31.3.2021, version 1.06
 4. Koduppsättningar – Felkoder 2021 (xls), 1.11.2021, version 1.07
 5. Koduppsättningar –Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) på Statistikcentralens webbplats, 1.1.2021
  • I inkomstregistret tillämpas en separat Statistikcentralens yrkesklassificering TK10.

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2021 (pdf), 16.6.2020, version 1.01
  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (zip), 1.6.2020, version 1.0
  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om löneuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om löneuppgifter.

 1. Exempel 001: Tillfällig arbetsgivare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 2. Exempel 002: Avtalsarbetsgivare, grundfall 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 3. Exempel 003: Utländsk betalare, utländsk inkomsttagare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 4. Exempel 004: Offentligt samfund som betalare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 5. Exempel 005: Uppgifter om anställningsförhållandet – Pensionering 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 6. Exempel 006: Utlandsarbete och NT2-uppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 7. Exempel 007: NT1-uppgifter 2021 (pdf), 30.8.2021, version 1.01
 8. Exempel 008: Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 9. Exempel 009: Undantagssituation för försäkring – Begränsat skattskyldig 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 10. Exempel 010: Typ av försäkringsuppgift för inkomstslag 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 11. Exempel 011: Frånvarouppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 12. Exempel 012: Ogrundad förmån, överprestationen har tidigare anmälts som övrig inkomst 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 13. Exempel 013: Återkrav, bruttoåterkrav 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 14. Exempel 014: Återkrav, nettoåterkrav 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 15. Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om löneuppgifter (zip), 1.7.2020, version 1.0

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om förmånsuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om förmånsuppgifter.

 1. Exempel 001: Ersättning för inkomstbortfall (trafikförsäkring), relaterade till löntagaravgifter och förskottsinnehållning (pdf), 22.2.2021, version 1.01
 2. Exempel 002: Delinvalidpension som betalas retroaktivt då inkomsttagaren redan erhållit sjukdagpenning  (pdf), 22.2.2021, version 1.01
 3. Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om förmånsuppgifter (zip), 22.2.2021, version 1.01.

Exempelgenomförandet av underteckning av meddelande

 1. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf), 31.3.2021, version 1.01
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelkoder, 23.3.2018, version 1.00
  • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.