Dokumentation 2021

På denna sida publiceras inkomstregistrets tekniska dokumentation och schemabeskrivningar för 2021 för programutvecklare på svenska. Översättningarna publiceras efter att de blivit färdiga.

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2021 (pdf), 29.10.2020, version 1.02
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna

  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används

  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag

 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Förmåner

 1. Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 13.10.2020, version 1.06
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av förmånsuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.

 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf), 27.5.2020, version 1.05
  • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i en anmälan om förmånsuppgifter och det som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2021 (pdf), 18.8.2020, version 1.02

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.

 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.

 3. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 16.9.2020, version 1.08

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret.
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.

 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.

 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.

 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).

 10. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2021 (pdf), 25.6.2020, version 1.01

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.

 11. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 26.6.2020 version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.
 12. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2021 (pdf), 25.6.2020, version 1.01

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.

 14. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 27.5.2020, version 1.05
 2.  Koduppsättningar – Felkoder 2021 (xls), 27.10.2020, version 1.04
 3. Koduppsättningar – Yrkesklassificering (stat.fi),18.5.2018
  • I inkomstregistret tillämpas en separat Statistikcentralens yrkesklassificering TK10.

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2021 (pdf), 16.6.2020, version 1.01

  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.

 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (zip), 1.6.2020, version 1.0
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om löneuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om löneuppgifter.

 1. Exempel 001: Tillfällig arbetsgivare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 2. Exempel 002: Avtalsarbetsgivare, grundfall 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 3. Exempel 003: Utländsk betalare, utländsk inkomsttagare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 4. Exempel 004: Offentligt samfund som betalare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 5. Exempel 005: Uppgifter om anställningsförhållandet – Pensionering 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 6. Exempel 006: Utlandsarbete och NT2-uppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 7. Exempel 007: NT1-uppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 8. Exempel 008: Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 9. Exempel 009: Undantagssituation för försäkring – Begränsat skattskyldig 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 10. Exempel 010: Typ av försäkringsuppgift för inkomstslag 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 11. Exempel 011: Frånvarouppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 12. Exempel 012: Ogrundad förmån, överprestationen har tidigare anmälts som övrig inkomst 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 13. Exempel 013: Återkrav, bruttoåterkrav 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 14. Exempel 014: Återkrav, nettoåterkrav 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0