Dokumentation 2021

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2021 (pdf), 20.4.2021, version 1.04
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används
  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet
 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Förmåner

 1. Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 31.3.2021, version 1.08
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av förmånsuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf),  31.3.2021, version 1.07
  • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i en anmälan om förmånsuppgifter och det som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret 2021 (pdf), 22.09.2020, version 1.01
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av sändning av uppgifter till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. De tjänster som tar emot uppgifter till inkomstregistret och det datainnehåll som sänds till inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 2. Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 2021 (pdf), 29.12.2020, version 1.02
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av datadistribution från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. De tjänster som distribuerar data från inkomstregistret och det datainnehåll som sänds från inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 3. Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
 4. Rapporter ur inkomstregistret 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna, informationsanvändarna och inkomsttagarna.

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2021 (pdf), 13.10.2020, version 1.03
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.
 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.
 3. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 31.3.2021, version 1.09
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret. 
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.
 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).
 10. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2021 (pdf), 25.6.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 11. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2021 (pdf), 25.6.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.
 12. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2021 (pdf), 7.6.2021, version 1.08
  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.
 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 15. Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2021 (pdf), 30.12.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat RejectedPaperReportsFromIR, med vilket förkastade anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som lämnats in på pappersblankett sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar 2021 (pdf), 23.6.2021, version 1.04
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar 2021 (xls), 23.6.2021, version 1.04
 2. Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2021 (pdf), 30.11.2020, version 1.03
  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.
  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.
  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2021 (xls), 30.11.2020, version 1.03
 3. Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 31.3.2021, version 1.06
 4. Koduppsättningar – Felkoder 2021 (xls), 7.6.2021, version 1.06
 5. Koduppsättningar – Yrkesklassificering (stat.fi), 1.1.2021
  • I inkomstregistret tillämpas en separat Statistikcentralens yrkesklassificering TK10.

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2021 (pdf), 16.6.2020, version 1.01
  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (zip), 1.6.2020, version 1.0
  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om löneuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om löneuppgifter.

 1. Exempel 001: Tillfällig arbetsgivare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 2. Exempel 002: Avtalsarbetsgivare, grundfall 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 3. Exempel 003: Utländsk betalare, utländsk inkomsttagare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 4. Exempel 004: Offentligt samfund som betalare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 5. Exempel 005: Uppgifter om anställningsförhållandet – Pensionering 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 6. Exempel 006: Utlandsarbete och NT2-uppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 7. Exempel 007: NT1-uppgifter 2021 (pdf), 30.8.2021, version 1.01
 8. Exempel 008: Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 9. Exempel 009: Undantagssituation för försäkring – Begränsat skattskyldig 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 10. Exempel 010: Typ av försäkringsuppgift för inkomstslag 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 11. Exempel 011: Frånvarouppgifter 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 12. Exempel 012: Ogrundad förmån, överprestationen har tidigare anmälts som övrig inkomst 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 13. Exempel 013: Återkrav, bruttoåterkrav 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 14. Exempel 014: Återkrav, nettoåterkrav 2021 (pdf), 1.7.2020, version 1.0
 15. Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om löneuppgifter (zip), 1.7.2020, version 1.0

Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om förmånsuppgifter

Dokumenten innehåller exempel på situationer som anknyter till sändning av anmälan om förmånsuppgifter.

 1. Exempel 001: Ersättning för inkomstbortfall (trafikförsäkring), relaterade till löntagaravgifter och förskottsinnehållning (pdf), 22.2.2021, version 1.01
 2. Exempel 002: Delinvalidpension som betalas retroaktivt då inkomsttagaren redan erhållit sjukdagpenning  (pdf), 22.2.2021, version 1.01
 3. Exempel på meddelanden: Sändning av uppgifter – Anmälan om förmånsuppgifter (zip), 22.2.2021, version 1.01.

Exempelgenomförandet av underteckning av meddelande

 1. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf), 31.3.2021, version 1.01
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelkoder, 23.3.2018, version 1.00
  • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.