Dokumentation 2021

På denna sida publiceras inkomstregistrets tekniska dokumentation och schemabeskrivningar för 2021 för programutvecklare på svenska. Översättningarna publiceras efter att de blivit färdiga.

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2021 (pdf), 24.6.2020, version 1.01
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna

  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används

  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag

 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2021 (pdf), 1.6.2020, version 1.0

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Koduppsättningar

 1.  Koduppsättningar – Felkoder 2021 (xls), 29.6.2020, version 1.0