Dokumentation 2020

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

För närmare anvisningar om anmälning, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2020 (pdf), 21.4.2020, version 1.01
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används
  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet
 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Inkomstuppgifter – Beräkningsregler (pdf), 19.2.2019, version 1.04

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2020 (pdf), 21.4.2020, version 1.02
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.
 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.
 3. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Meddelanden 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat MessagesToIR, med vilket meddelanden sänds till inkomstregistret.
 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2020 (pdf), 6.11.2019 version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2020 (pdf), 21.4.2020, version 1.02
  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).
 10. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2020 (pdf), 27.6.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 11. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2020 (pdf), 21.4.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.
 12. Datadistribution - Scheman - Meddelanden 2020 (pdf), 6.11.2019, version 1.0
  • I dokumentet presenteras schemat MessagesFromIR, med vilket meddelanden sänds från inkomstregistret.
 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata 2020 (pdf), 21.4.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2020 (pdf), 21.4.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar 2020 (pdf), 6.7.2020, version 1.05
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar 2020 (xls), 6.7.2020, version 1.05
 2. Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2020 (pdf), 27.6.2019, version 1.0
  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.
  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan. 
  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2020 (xls), 27.6.2019, version 1.0
 3. Koduppsättningar – Felkoder 2020 (xls), 2.10.2020, version 1.06
 4. Koduppsättningar –Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) på Statistikcentralens webbplats, 1.1.2021
  • I inkomstregistret används Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) som finns på Statistikcentralens webbplats. I inkomstregistersystemet heter klassificeringen Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10).

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning (pdf), 21.4.2020, version 1.01
  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2020 (zip), 21.4.2020, version 1.16
  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare (pdf) 2020, 21.4.2020, version 1.01
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll