Dokumentation 2020

På den här sidan publiceras inkomstregistrets tekniska anvisningar och schemabeskrivningar för programutvecklare för 2020. Sidan kommer att kompletteras under hösten 2019.

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

Tekniska dokumentationen och dokumentens uppdateringar översätts till svenska. Översättningarna publiceras efter att de blivit färdiga.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

Publiceras senare.

Förmåner

Publiceras senare.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Inkomstuppgifter – Beräkningsregler (pdf), 19. februari 2019, version 1.04

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2020 (pdf), 27.juni 2019, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.

 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2020 (pdf), 27.juni 2019, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.

 3. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 24.juni 2019, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret.
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar (pdf), 7. januari 2019, version 1.07

  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.

 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Meddelanden (pdf), 26.september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat MessagesToIR, med vilket meddelanden sänds till inkomstregistret.

 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter (pdf), 26.september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.

 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons (pdf), 26. september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 9. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.

 10. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran (pdf), 7.januari 2019, version 1.06

  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).

 11. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2020 (pdf), 27.juni 2019, version 1.0

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

 12. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (pdf), 26. september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.

 13. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 8. mars 2019, version 1.02

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution - Scheman - Meddelanden (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat MessagesFromIR, med vilket meddelanden sänds från inkomstregistret.

 15. Datadistribution - Scheman - Loggdata (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.

 16. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter (pdf), 26. september 2019, version 1.02

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar 2020 (pdf),27.6.2019, version 1.0
   
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar 2020 (xls), 27.6.2019, version 1.0

 2. Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2020 (pdf), 27.6.2019, version 1.0

  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.

  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan. 

  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2020 (xls), 27.6.2019, version 1.0

 3. Koduppsättningar – Felkoder (xls), 11.6.2019, version 1.09
 4. Koduppsättningar – Yrkesklassificering, 18.5.2018
  • Yrkesklassificering som administreras av Statistikcentralen och används i inkomstregistret finns på Statistikcentralens sida i punkten Inkomstregistret.

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare, 27. juni 2019, version 1.0

  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar, exempel på schemanas struktur och tjänsternas WSDL-beskrivningar.

 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare (pdf), 27. juni 2019, version 1.0

  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll