Dokumentation 2019

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löneuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

För närmare anvisningar om anmälning för 2019, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 3.10.2019, version 1.11
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används
  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
 2.  Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter (pdf), 30.1.2019, version 1.07
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet
 3.  Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan (pdf), 11.3.2019, version 1.03
  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret (pdf), 14.11.2017, version 1.02
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av sändning av uppgifter till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet.
  • De tjänster som tar emot uppgifter till inkomstregistret och det datainnehåll som sänds till inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 2.  Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret (pdf), 9.4.2018, version 1.04
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av datadistribution från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet.
  • De tjänster som distribuerar data från inkomstregistret och det datainnehåll som sänds från inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.
 3.  Inkomstuppgifter – Beräkningsregler (pdf), 19.2.2019, version 1.04
 4. Rapporter ur inkomstregistret (pdf), 19.2.2019, version 1.04
  • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna och informationsanvändarna.

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter (pdf), 8.11.2018, version 1.07
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.
 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (pdf), 6.3.2019, version 1.06
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.
 3. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar (pdf), 7.1.2019, version 1.07
  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Meddelanden (pdf), 26.9.2018, version 1.05
  • I dokumentet presenteras schemat MessagesToIR, med vilket meddelanden sänds till inkomstregistret.
 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter (pdf), 26.9.2018, version 1.05
  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering (pdf), 26.9.2018, version 1.04
  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons (pdf), 26.9.2018, version 1.05
  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).
 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons (pdf), 26.9.2018, version 1.04
  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 9. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran (pdf), 7.1.2019, version 1.06
  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).
 10. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter (pdf), 26.9.2018, version 1.05
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.
 11. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (pdf), 26.9.2018, version 1.05
  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.
 12. Datadistribution - Scheman - Meddelanden (pdf), 26.9.2018, version 1.04
  • I dokumentet presenteras schemat MessagesFromIR, med vilket meddelanden sänds från inkomstregistret.
 13. Datadistribution - Scheman - Loggdata (pdf), 26.9.2018, version 1.04
  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter (pdf), 26.9.2019, version 1.02
  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar (pdf), 23.5.2019, version 1.15
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar (xls), 23.5.2019, version 1.15
 2.  Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 26.9.2018, version 1.05
  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.
  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.
  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag (xls), 26.9.2018, version 1.04 
 3. Koduppsättningar – Felkoder (xls), 9.12.2019, version 1.11
 4. Koduppsättningar –Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) på Statistikcentralens webbplats, 1.1.2021
  • I inkomstregistret tillämpas en separat Statistikcentralens yrkesklassificering TK10.

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning (pdf), 22.10.2018, version 1.06
  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare, 11.4.2019, version 1.11
  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar, exempel på schemanas struktur och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare (pdf), 11.4.2019, version 1.11
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll

Exempelgenomförandet av underteckning av meddelande

 1. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf), 23.3.2018, version 1.00
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelkoder, 23.3.2018, version 1.00
  • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.