Dokumentation 2019

Gränssnittsbeskrivningar i anknytning till sändning av löne- och förmånsuppgifter till inkomstregistret och anknutna tillämpningsanvisningar.

Tekniska dokumentationen och dokumentens uppdateringar översätts till svenska. Översättningarna publiceras efter att de blivit färdiga.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet

Löner

 1. Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 1.10.2018, version 1.07

  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av löneuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna

  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används

  • Dessutom beskrivs sändning av förskottsinnehållningen och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag

 2. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter (pdf), 1.10.2018, version 1.06

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i anmälan av löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

 3. Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan (pdf), 1.10.2018, version 1.02

  • I dokumentet beskrivs datainnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av datainnehållet

Förmåner

 1. Förmåner – Anmälan av information till inkomstregistret (pdf), 13.6.2018, version 1.0 (Tidtabellen för ibruktagandet har ändrats. Anvisningen uppdateras för tillfället.)
  • Dokumentet är en allmän beskrivning av anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret.
  • I dokumentet beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste anmälningssituationerna av förmånsuppgifter till inkomstregistret.
 2. Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf), 13.6.2018, version 1.0
  • Förklaringar på inkomstslag i anmälan av förmånsuppgifter och på andelar som ska dras av från inkomsterna.
  • I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.
 3. Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (pdf), 11.6.2018, version 1.0
  • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i en anmälan om förmånsuppgifter och det som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Beskrivningar av det tekniska gränssnittet

Allmänna beskrivningar

 1. Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret (pdf), 14. november 2017, version 1.02

  • Dokumentet är en allmän beskrivning av sändning av uppgifter till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. De tjänster som tar emot uppgifter till inkomstregistret och det datainnehåll som sänds till inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.

 2. Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret (pdf), 9. april 2018, version 1.04

  • Dokumentet är en allmän beskrivning av datadistribution från inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. De tjänster som distribuerar data från inkomstregistret och det datainnehåll som sänds från inkomstregistret presenteras i dokumentet på en allmän nivå.

 3. Inkomstuppgifter – Beräkningsregler (pdf), 19. februari 2019, version 1.04

Beskrivning av schemanas innehåll

 1. Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter (pdf), 8. november 2018, version 1.07

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsToIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds till inkomstregistret.

 2. Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (pdf), 6.mars 2019, version 1.06

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds till inkomstregistret.

 3. Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 24.juni 2019, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds till inkomstregistret.
 4. Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar (pdf), 7. januari 2019, version 1.07

  • I dokumentet presenteras schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar sänds till inkomstregistret.

 5. Sändning av uppgifter - Scheman - Meddelanden (pdf), 26.september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat MessagesToIR, med vilket meddelanden sänds till inkomstregistret.

 6. Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter (pdf), 26.september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om löneuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.

 7. Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 8. Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons (pdf), 26. september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret (fördröjt Web Service-gränssnitt).

 9. Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.

 10. Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran (pdf), 7.januari 2019, version 1.06

  • I dokumentet presenteras schemat DataRequestToIR, med vilket begäran om tjänst som gäller datadistribution sänds till inkomstregistret (realtids Web Service-gränssnitt).

 11. Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter (pdf), 26.september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälningar av löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

 12. Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar (pdf), 26. september 2018, version 1.05

  • I dokumentet presenteras schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar sänds från inkomstregistret.

 13. Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter (pdf), 8. mars 2019, version 1.02

  • I dokumentet presenteras schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter sänds från inkomstregistret.
 14. Datadistribution - Scheman - Meddelanden (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat MessagesFromIR, med vilket meddelanden sänds från inkomstregistret.

 15. Datadistribution - Scheman - Loggdata (pdf), 26. september 2018, version 1.04

  • I dokumentet presenteras schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata sänds från inkomstregistret.

 16. Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter (pdf), 26. september 2019, version 1.02

  • I dokumentet presenteras schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket sammandragsuppgifter om betalarens anmälningar om löneuppgifter sänds från inkomstregistret.

Koduppsättningar

 1. Koduppsättningar (pdf), 23.5.2019, version 1.15
   
  • Koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Inkomstslagens koder presenteras i ett separat dokument.
  • Koduppsättningar (xls), 23.5.2019, version 1.15

 2. Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 26.9.2018, version 1.05

  • Koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan av löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter.

  • Koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan. 

  • Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag (xls), 26.9.2018, version 1.04

 3. Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag (pdf), 13.06.2018, version 1.00
 4. Koduppsättningar – Felkoder (xls), 11.6.2019, version 1.09
 5. Koduppsättningar – Yrkesklassificering, 18.5.2018
  • Yrkesklassificering som administreras av Statistikcentralen och används i inkomstregistret finns på Statistikcentralens sida i punkten Inkomstregistret.

Anvisningar för applikationsutvecklare

 1. Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning (pdf), 21. mars 2018, version 1.03

  • Dokumentet innehåller en allmän beskrivning av certifikattjänsten för inkomstregistret.

 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare, 11. april 2019, version 1.11

  • ZIP-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar, exempel på schemanas struktur och tjänsternas WSDL-beskrivningar.

 3. Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare (pdf), 11. april 2019, version 1.11

  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll

Exempelgenomförandet av underteckning av meddelande

 1. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf), 23. mars 2018, version 1.00
  • I dokumentet presenteras ZIP-filens innehåll.
 2. Tekniskt gränssnitt – ZIP – underteckning av meddelande, exempelkoder, 23. mars 2018, version 1.00
  • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.