Pappersanmälan till inkomstregistret

Inkomstregistret införs 1.1.2019. Löneuppgifter kan anmälas tidigast den 1.1.2019.

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett. Situationer där en fysisk person eller ett dödsbo inte har möjlighet att lämna uppgifter elektroniskt kan betraktas som ett särskilt skäl.