Inkomstregisterutdrag

Inkomstregisterutdraget är en rapport om inkomster som har betalats till dig, som arbetsgivarna har anmält till inkomstregistret. Med hjälp av inkomstregisterutdraget kan du kontrollera vilka inkomstuppgifter som anmälts för dig. Under punkten Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten kan du även söka och bläddra bland inkomster som lämnats in för dig.

Beställ inkomstregisterutdraget elektroniskt

Du kan beställa inkomstregisterutdraget i inkomstregistrets e-tjänst. Logga in i e-tjänsten genom att klicka på länken Logga in till inkomstregistret uppe på webbsidan inkomstregistret.fi.

När du har loggat in i e-tjänsten, välj Beställningar från menyn och Gör en ny rapportbeställning. Välj Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag som rapportens typ.

Du får en bekräftelse om en lyckad beställning i fönstret. Om en stund ser du beställningen på sidan Beställningar. Senare visas det beställda inkomstregisterutdraget i PDF-format under punkten Senaste hämtning. Du kan öppna inkomstregisterutdraget i e-tjänsten, spara den på din dator eller skriva ut utdraget.

Om arbetsgivaren eller en annan utbetalare inte ännu har anmält till inkomstregistret de inkomster de betalat till dig, kan inkomstregisterutdraget inte beställas.

Uppgifter på inkomstregisterdraget

Inkomstregisterutdraget innehåller följande uppgifter:

 • Prestationer totalt
 • Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
 • Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
 • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
 • Arbetstagarens sjukförsäkringspremier
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Återkrävda prestationer totalt
 • Prestationer totalt
 • Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift

Uppgifterna har indelats enligt betalare.

Om du vill närmare granska uppgifterna i en enskild anmälan om löneuppgifter, kan du söka anmälningarna i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Egna inkomstuppgifter.

Innehåller ditt inkomstregisterutdrag felaktiga uppgifter?

Om det förekommer brister eller fel i inkomstregisterutdragets inkomstuppgifter, ska du be arbetsgivaren korrigera uppgifterna som anmälts till inkomstregistret.

Inkomster som betalats före 1.1.2019

Från och med 1.1.2019 ska uppgifter om betalda löner  anmälas till inkomstregistret. Inkomstregistret innehåller inte uppgifter om inkomster som betalats före 1.1.2019.

Förmånsuppgifterna anmäls till inkomstregistret år 2021

Från och med år 2021 anmäls även pensions- och förmånsuppgifter till inkomstregistret. Inkomstregisterutdraget innehåller inte ännu uppgifter om pensioner eller förmåner som betalats till dig.