Identifiering i e-tjänsten

Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst görs på webbplatsen inkomstregistret.fi. Användare av e-tjänsten kan identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort.

Om du vill att ett företag eller en annan person uträttar ärenden åt dig i inkomstregistrets e-tjänst, teckna en fullmakt för användning av inkomstregistret i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer om fullmakter.

Utländska fysiska personer identifierar sig i Katso-tjänsten.