Identifiering i e-tjänsten

Inkomstregistrets e-tjänst förutsätter elektronisk identifiering. Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst görs på webbplatsen inkomstregistret.fi. Vid identifiering används den gemensamma Suomi.fi-identifikationen för den offentliga förvaltningen. Användare av e-tjänsten kan identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort.

Läs mer om tjänsten på Suomi.fi.

Om du vill att ett företag eller en annan person uträttar ärenden åt dig i inkomstregistrets e-tjänst, teckna en fullmakt för användning av inkomstregistret fr.o.m. 8.8.2018 i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer om fullmakter.

Utländska fysiska personer identifierar sig i Katso-tjänsten.