Inkomsttagarens fullmakter

Varje inkomsttagare ser bara uppgifter om sina egna inkomster i inkomstregistrets e-tjänst. Inkomsttagaren identifierar sig i e-tjänsten via webbplatsen Suomi.fi (nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat). Inkomsttagaren kan befullmäktiga en annan person eller ett företag att sköta ärenden för sin räkning i inkomstregistret.

Inkomsttagaren kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att

  • läsa uppgifterna om sina inkomster i inkomstregistret
  • skicka meddelanden som relaterar till inkomstuppgifterna i inkomstregistret
  • beställa rapporter som relaterar till inkomstuppgifterna i inkomstregistret
  • underhålla kontaktuppgifter som relaterar till inkomstuppgifterna i inkomstregistret.

Fullmakter ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Inkomsttagarens fullmakt heter "Behandla inkomstuppgifter". Inkomsttagare kan ge fullmakter för inkomstregistret från och med 8.8.2018.

En person eller ett företag kan också begära att en inkomsttagare ska ge fullmakt att hantera ärenden i inkomstregistret. Begäran om fullmakt görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten kan tas i bruk efter att den inkomsttagare som begäran riktats till har godkänt den i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Identifieringen i tjänsten görs via webbplatsen Suomi.fi.