En privatperson kan befullmäktiga en annan person eller ett företag att granska sina inkomstuppgifter

Varje inkomsttagare ser bara uppgifter om sina egna inkomster i inkomstregistrets e-tjänst. Inkomsttagaren kan befullmäktiga en annan person eller ett företag att uträtta sina ärenden i inkomstregistret.

Om du tidigare har befullmäktigat en annan person att till exempel uträtta dina skatteärenden, ska fullmakt trots det ges separat för inkomstregistret. Fullmakt att sköta ärenden i inkomstregistret kan ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Inkomstregistret har egna fullmaktskoder: Behandla inkomstuppgifter, Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter. Läs mer om fullmaktskoderna. Personer under 18 år kan inte befullmäktiga andra personer att uträtta sina ärenden.

Den som fått fullmakten Behandla inkomstuppgifter kan för fullmaktsgivarens räkning göra följande saker:

  • granska inkomstuppgifter
  • beställa rapporter i anslutning till inkomstuppgifter
  • skicka meddelanden i anslutning till inkomstuppgifter
  • upprätthålla kontaktuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter.

Arbetsgivaren behöver inte befullmäktigas

Inkomsttagaren behöver inte befullmäktiga sin arbetsgivare eller någon annan prestationsbetalare att anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret. Arbetsgivaren eller prestationsbetalaren är med stöd av lagen skyldig att anmäla betalda prestationer till inkomstregistret.

Fullmakt kan även begäras

En person eller ett företag kan också begära att en annan person ska ge fullmakt att uträtta ärenden i inkomstregistret. Begäran om fullmakt görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Man kan uträtta ärenden för en annan persons räkning efter att den person som fullmaktsbegäran riktats till har godkänt fullmaktsbegäran i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Uträtta ärenden för en minderårig

En vårdnadshavare till ett barn under 15 år kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst för barnets räkning utan separat fullmakt. Vårdnadshavaren kan logga in i inkomstregistrets e-tjänst med sina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort eller välja funktionen Utför ärenden för en annan privatperson.

Om löntagaren är 15–18 år och inte själv kan sköta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst kan hen inte befullmäktiga en annan person att sköta ärenden i e-tjänsten, utan det enda sättet att sköta ärenden är på pappersblankett. En person över 18 år kan ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Användning av inkomstregistrets e-tjänst

När fullmakterna är i ordning kan du uträtta ärenden för en annan privatperson i inkomstregistrets e-tjänst genom att först logga in i tjänsten på webbplatsen inkomstregistret.fi. Välj därefter från menyn i vänstra kanten av sidan Uträtta ärenden för en annan privatperson. Välj den person för vars räkning du vill uträtta ärenden. Välj därefter Bekräfta och fortsätt till e-tjänsten. Gå därefter tillbaka till inkomstregistrets e-tjänst där du kan börja uträtta ärenden för en annan privatpersons räkning. Avsluta skötseln av ärenden för en annan privatpersons räkning genom att i vänstra kanten av sidan välja Avsluta att uträtta ärenden för en annan person.

Utländska privatpersoner kan inte uträtta sina inkomstregisterärenden elektroniskt

En utländsk privatperson kan tills vidare inte uträtta sina ärenden elektroniskt i inkomstregistret och inte heller ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att uträtta ärenden elektroniskt på sina vägnar. För att kunna uträtta ärenden i inkomstregistret ska en privatperson ha en finländsk personbeteckning och en möjlighet för elektronisk identifiering.