Inkomsttagarens fullmakter

Utför ärenden för en privatperson

Varje inkomsttagare ser bara uppgifter om sina egna inkomster i inkomstregistrets e-tjänst. Inkomsttagaren kan befullmäktiga en annan person eller ett företag att sköta ärenden för sin räkning i inkomstregistret.

Om du tidigare har befullmäktigat någon annan att utföra dina ärenden relaterade exempelvis till skattefrågor ska fullmakten nu ges på nytt. Du kan befullmäktiga en person att utföra ärenden i inkomstregistret i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten heter Behandla inkomstuppgifter.

En person som beviljats fullmakten Behandla inkomstuppgifter kan utföra följande ärenden för fullmaktsgivaren:

  • se inkomstuppgifter
  • beställa rapporter relaterade till inkomstuppgifter
  • skicka meddelanden relaterade till inkomstuppgifter
  • administrera kontaktuppgifter relaterade till inkomstuppgifter.

Inkomsttagaren behöver inte befullmäktiga sin arbetsgivare eller en annan prestationsbetalare att anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret. Arbetsgivaren eller prestationsbetalaren har med stöd av lagen både rätt och skyldighet att anmäla betalda prestationer till inkomstregistret. Under 18 år gamla personer kan inte befullmäktiga andra i Suomi.fi-fullmakter.

En person eller ett företag kan också begära att en annan person ska ge fullmakt att utföra ärenden i inkomstregistret. Fullmaktsbegäran görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten kan tas i bruk efter att den inkomsttagare som fullmaktsbegäran riktats till har godkänt fullmaktsbegäran i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Identifieringen i tjänsten görs via webbadressen Suomi.fi.

När fullmakterna är i skick kan du utföra ärenden för en annan privatperson i inkomstregistrets e-tjänst genom att logga in på webbadressen inkomstregistret.fi. Därefter väljer du uppe i menyn till vänster Utför ärenden för en annan privatperson.

Att utföra ärenden för en minderårig

En vårdnadshavare kan utföra ärenden i inkomstregistrets e-tjänst för ett barn som är under 15 år utan separat fullmakt. Vårdnadshavare kan logga in i inkomstregistrets e-tjänst med sina nätbankskoder, mobilidentifiering eller certifikatkort.

En person som fyllt 15 år är skyldig att själv anmäla lön som hen betalat och övriga förvärvsinkomster till inkomstregistret. Om den som betalar lön är 15–18 år gammal och inte själv vill eller kan utföra ärenden i inkomstregistrets e-tjänst ska personen anmäla betalda löner på pappersblankett.