Hushåll anmäler på pappersblanket till inkomstregistret

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning. Offentliga organisationer kan inte lämna uppgifter på pappersblankett.

Tidsfristen för anmälan på pappersblankett är den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsmånaden

Om den utsatta dagen för anmälan är en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag. Pappersblanketterna ska ha kommit fram till inkomstregistert senast på den utsatta dagen.

ExempelLöneutbetalningsdag är den 3.1. De löner som betalats ut ska anmälas till inkomstregistret senast den 8.2. 

Använd inkomstregistrets blanketter

Om uppgifterna inte kan lämnas elektroniskt utan de lämnas på pappersblankett ska man använda de blanketter som inkomstregistret publicerat. På en blankett lämnas uppgifterna om en inkomsttagare för en betalningsdag. Om hushållet har flera anställda, ska man lämna en egen anmälan för var och en av de anställda.

Bristfälligt ifyllda blanketter förkastas

Om anmälan har fyllts i bristfälligt så att obligatoriska uppgifter saknas eller uppgifterna lämnar rum för tolkningar, kommer anmälan att förkastas och den sparas inte i inkomstregistret. Inkomstregistret skickar anmälaren ett brev om att anmälan har förkastats med specificering av de bristfälliga uppgifterna. En bristfällig anmälan sparas inte i inkomstregistret, utan prestationsbetalaren ska lämna en ny anmälan.

Inkomstregistrets blanketter