Kanaler för anmälan

Uppgifterna till inkomstregistret ska anmälas elektroniskt.

Det finns flera olika kanaler för anmälan, men det rekommenderade och enklaste sättet är att anmäla uppgifterna via det tekniska gränssnittet.

Om man inte använder något löneräkningssystem, rekommenderas t.ex. det kostnadsfria löneräkningsprogrammet Palkka.fi från vilket uppgifterna skickas direkt till inkomstregistret och man behöver inte göra någon separat anmälan till inkomstregistret.

Om det inte är möjligt att använda det tekniska gränssnittet, kan uppgifterna anmälas i inkomstregistrets e-tjänst dit man loggar in från webbplatsen inkomstregistret.fi.

I inkomstregistrets e-tjänst kan inkomstuppgifterna anmälas på två olika sätt:

  1. via laddningstjänst där uppgifter kan laddas upp till inkomstregistret som XML-filer
  2. via en webblankett med vilken uppgifterna i en enskild anmälan matas in i inkomstregistret manuellt.

Identifieringen till inkomstregistrets e-tjänst sker med personliga nätbankskoder, mobilidentifiering, eller certifikatkort.

Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett endast av särskilda skäl.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2018