Hushållet köper en tjänst av ett företag

När ett hushåll köper ett arbete, exempelvis ett städarbete, i form av en tjänst av en företagare eller ett företag och betalar till det en arbetsersättning mot faktura, är det fråga om ett uppdragsförhållande. Om du låter utföra ett arbete i ett uppdragsförhållande, bör du kontrollera om företaget eller den privatperson som är verksam som företagare är i förskottsuppbördsregistret.

Du kan kontrollera om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret på följande sätt:

  • i YTJ:s företagssökning (ytj.fi). Uppgifterna kan sökas antingen med företagets namn eller FO-nummer. Tjänsten är avgiftsfri.
  • På Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 004 (Inkomstbeskattning för företagare, samtalsavgift lna/msa).

Företaget är infört i förskottsuppbördsregistret

Om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret, behöver arbetsersättningar inte anmälas till inkomstregistret.

Om du t.ex. betalar regelbundet arbetsersättning för städning av hemmet eller musikundervisning för ett barn till företag eller företagare som är i förskottsuppbördsregistret, behöver du inte anmäla uppgifter till inkomstregistret. Det räcker med att du betalar fakturan för utfört arbete.

Företaget är inte infört i förskottsuppbördsregistret

Om företaget eller företagaren inte är i förskottsuppbördsregistret ska du alltid anmäla till inkomstregistret de prestationer som betalas för arbetet.

Ingen minimigräns i euro förekommer för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret. Alla arbetsersättningar som betalats till ett företag som inte är infört i förskottsuppbördsregistret måste anmälas.

Arbetsersättningsbeloppet påverkar däremot hushållets övriga skyldigheter. Alla nämnda eurogränser är betalarspecifika, och gäller både privatpersoner och dödsbon.

Om det företag eller den företagare du anlitat inte är i förskottsuppbördsregistret och den ersättning du betalat för arbetet är högst 1 500 euro per år:

  • anmäl de arbetsersättningar du betalat och andra eventuella prestationer, såsom kostnadsersättningar utan nedre gräns i euro. Uppgifterna lämnas in till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter. 
    • Förskottsinnehållning behöver inte verkställas, eftersom arbetsersättningsbeloppet är högst 1 500 euro.
    • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller andra socialförsäkringsavgifter behöver inte betalas, eftersom arbetet utförs av ett företag.

Om det företag eller den företagare du anlitat inte är i förskottsuppbördsregistret och den ersättning du betalat för arbetet överstiger 1 500 euro per år: 

  • Anmäl till inkomstregistret arbetsersättningsbeloppet, verkställd förskottsinnehållning samt andra eventuella prestationer, såsom kostnadsersättningar utan nedre gräns i euro. Uppgifterna lämnas med en anmälan om löneuppgifter.
    • Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter eller andra socialförsäkringsavgifter behöver inte betalas, eftersom den som utfört arbetet är ett företag. 

Se tidsfristerna för anmälan. När ska betalda löner och andra förvärvsinkomster anmälas till inkomstregistret?

På vilket sätt anmäls uppgifterna till inkomstregistret?

Du kan lämna in uppgifterna till inkomstregistret exempelvis på en webblankett i inkomstregistrets e-tjänst, dit du kan logga in från webbplatsen inkomstregistret.fi. Betalaren kan identifiera sig i e-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Betalaren kan välja att befullmäktiga en annan person eller ett företag att utföra ärenden för betalarens räkning. Befullmäktigandet sker i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Det går att befullmäktiga för användning i inkomstregistret från och med hösten 2018.

I tjänsten Palkka.fi går det inte att betala arbetsersättningar, så tjänsten förmedlar inte heller anmälningar om dem till inkomstregistret.

Uppgifterna kan anmälas till inkomstregistret på pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara exempelvis om en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning.

Läs mer om kanalerna för anmälan

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2018