Respons på chatt

Med den här blanketten sköts endast respons på skötseln av ärenden. Av datasäkerhetsskäl svarar vi inte på frågor om inkomstuppgifter som sänts med denna blankett.

Inkomstregistrets kundservice ger anvisningar i frågor som hänför sig till anmälandet. Du kan anmäla tekniska fel med observationsblanketten.

Skriv inga personliga uppgifter i meddelandet, som personbeteckning eller bankkontonummer.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Kontaktinformation