Certifikat i en concern

Vanliga frågor

Vi är koncern X. Vi sköter administrationen av reseräkningar i samma SaaS-miljö med bolag Y. Uppgifterna anmäls från denna miljö till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet (det asynkroniska gränssnittet Web Service).

Vi på koncern X har inget uppdragsavtal om bolag Y:s utbetalningar eller anmälan om uppgifter, utan bolag Y sköter anmälningarna till Skatteförvaltningen självt. Däremot ansvarar vi centraliserat för systemen inom koncern X, även för bolag Y.

Jag har av programvaruleverantören fått bekräftelse om att vi kan anmäla uppgifterna för koncern X med ett certifikat på samma sätt som redovisningsbyrån eller moderbolaget, eftersom vi har uppdragsavtal med andra bolag.

Behöver vi ett separat certifikat för bolag Y som betalar resekostnaderna till sin personal självt, men ingår i samma system med koncern X?

Ni har två alternativa tillvägagångssätt:

Alternativ 1

Bolag Y befullmäktigar bolaget inom koncern X (samma bolag som de övriga bolagen inom koncern X har befullmäktigat) att sköta ärenden för bolag Y enligt punkt 5 i användarvillkoren för Skatteförvaltningens och inkomstregistrets gränssnittstjänster. Då blir bolag Y "kund" enligt användarvillkoren och det befullmäktigade bolaget inom koncern X "användare” med ansvar och skyldigheter i enlighet med punkt 5 i användarvillkoren.

Alternativ 2

Bolag Y ansöker om sitt eget certifikat.