E-tjänst: vanliga frågor

Hur kan man skriva ut en anmälan från inkomstregistrets e-tjänst?

Skriv ut anmälan genom att använda webbläsarens utskrivningsfunktion (CTRL+P).

Öppna önskad anmälan och använd tangentkombinationen.

Om jag använder webblanketten i e-tjänsten, ska en separat anmälan göras för varje inkomsttagare? 

En separat anmälan ska göras för varje inkomsttagare. I e-tjänsten är det möjligt att använda en tidigare anmälan som grund för en ny anmälan. 

Ska uppgifterna om anställningsförhållandet varje gång antecknas i anmälan om löneuppgifter, eller lämnar de på något sätt i minnet? 

Det rekommenderas att uppgifter om anställningsförhållandet anmäls på varje anmälan. Det är viktigt att anmäla uppgifterna på varje anmälan på samma sätt, om uppgifterna inte ändras. 

Varför syns i webblankettens meny för anmälan om löneuppgifter sådana alternativ som först kan användas 2021?

Inkomstregistrets koduppsättning har uppdateras i september 2020.  Nya val i anknytning till inkomstslag för löner har lagts till i tjänsten. De kan användas när anmälningens betalningsdag är 1.1.2021 eller därefter.

Tilläggen är:

  • ändring av försäkringsuppgifterna i inkomstslagen Arbetsersättning (336) och Annat betalt tillägg (216)
  • nya inkomstslag Annat regelbundet tillägg (238), Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362) och Ersättning för kompensationsledighet (239)
  • en ny typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning.

Tilläggen syns redan nu på webblanketten, men de går inte att använda dem i en anmälan vars betalningsdag är år 2020.