E-tjänst: vanliga frågor

Hur kan man skriva ut en anmälan från inkomstregistrets e-tjänst?

Skriv ut anmälan genom att använda webbläsarens utskrivningsfunktion (CTRL+P).

Öppna önskad anmälan och använd tangentkombinationen.

Om jag använder webblanketten i e-tjänsten, ska en separat anmälan göras för varje inkomsttagare? 

En separat anmälan ska göras för varje inkomsttagare. I e-tjänsten är det möjligt att använda en tidigare anmälan som grund för en ny anmälan. 

Ska uppgifterna om anställningsförhållandet varje gång antecknas i anmälan om löneuppgifter, eller lämnar de på något sätt i minnet? 

Det rekommenderas att uppgifter om anställningsförhållandet anmäls på varje anmälan. Det är viktigt att anmäla uppgifterna på varje anmälan på samma sätt, om uppgifterna inte ändras.