Kanaler för anmälan: vanliga frågor

Vilka kanaler kan man använda för att anmäla uppgifter till inkomstregistret?

Flera kanaler kan användas för att anmäla uppgifter till inkomstregistret.
Följande kanaler kan användas för anmälan av uppgifter:

1. det tekniska gränssnittet

a. realtidsgränssnittet Web Service
b. det asynkroniska gränssnittet Web Service
c. SFTP-gränssnittet

2. e-tjänsten

a. laddningstjänsten
b. webblankett
3. pappersblankett (av särskilda skäl).

Kan samma uppgiftslämnare använda olika kanaler för anmälan, såsom det tekniska gränssnittet och e-tjänsten?

Ja. Vid användning av det tekniska gränssnittet behöver uppgiftslämnaren inte separat logga in i tjänsten eller personligen identifiera sig. Ett certifikat krävs för att kunna använda det tekniska gränssnittet. Det certifikat som skapats i inkomstregistrets certifikattjänst ges antingen till företaget eller den redovisningsbyrå som sköter företagets ärenden eller någon annan av löneadministrationens partner.

I e-tjänsten kan uppgifter sändas till inkomstregistret på två sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan med en webblankett. Suomi.fi-identifieringen används för att logga in i e-tjänsten.