Identifieringstjänsten Finnish Authenticator

Vem kan använda identifieringstjänsten Finnish Authenticator?

Identifieringstjänsten är avsedd för utländska representanter av utländska företag som saknar finsk personbeteckning eller som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg.

Vilka funktioner kan jag använda i inkomstregistrets e-tjänst om jag loggar in med indentifieringstjänsten Finnish Authenticator?

Du kan uträtta ärenden för ett företag eller en organisation och använda inkomstregistrets laddningstjänst. Funktionerna du kan använda i inkomstregistret beror på vilka funktioner du har fått fullmakt för. 

Läs mer: Inkomstregistrets fullmaktskoder fastställer innehållet i fullmakten

Observera att du emellertid inte kan uträtta ärenden som en privatperson, dvs. till exempel granska på dina egna inkomstuppgifter.

Hur kan jag inleda användningen av identifieringstjänsten Finnish Authenticator?

Läs anvisningen: En utlänning kan uträtta ärenden i inkomstregistret med hjälp av identifieringstjänsten Finnish Authenticator

Hur loggar jag in till inkomstregistret med hjälp av identifieringstjänsten Finnish Authenticator?

Gå till webbplatsen inkomstregistret.fi och välj ”Logga in till inkomstregistret” i det övre högra hörnet. Välj ”Inloggningssätt för utlänningar” och därefter ”Finnish Authenticator app”. 

Jag arbetar i en bokföringsbyrå och uträttar ärenden på ett utländskt kundföretags vägnar i Finland. Behöver jag mobilapplikationen Finnish Authenticator?

Arbetstagaren i bokföringsbyrån behöver inte identifieringstjänsten Finnish Authenticator, eftersom de loggar in i inkomstregistrets e-tjänst med nätbankskoder, mobilidentifiering eller certifikatkort.  Se till att du har en Suomi.fi-fullmakt med vilken du kan uträtta ärenden på ett utländskt kundföretags vägnar. Katso-tjänsten upphör 1.12.2020. Fullmaktskoderna för inkomstregistret är anmäla löneuppgifter och granska löneuppgifter.

En representant för ett utländskt företag behöver mobilapplikationen Finnish Authenticator för att kunna bevilja fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Kan identifieringstjänsten Finnish Authenticator användas för att uträtta ärenden för en privatperson?

Nej. En person som använder identifieringstjänsten Finnish Authenticator kan endast uträtta ärenden för ett företag.

Jag har loggat in i inkomstregistrets e-tjänst med identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Varför kan jag inte anmäla löneuppgifter?

Förutom identifieringstjänsten behöver du en Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta ärenden för ett företag.

Läs mera: Utländsk person: så här ger du en fullmakt för inkomstregisterärenden