Identifiering: vanliga frågor

Hur sker identifieringen till inkomstregistret av en person som saknar personbeteckning eller som inte vill använda personliga bankkoder för att sköta arbetsärenden (och personen har inte någon telefon för arbetsresor eller något personcertifikatkort)?

Om personen är en utlänning som saknar en finländsk personbeteckning, kan hen logga in i inkomstregistret med sina Katso-koder. Ytterligare information finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi. Om personen inte vill använda sina personliga koder och hen inte har någon telefon för arbetsresor eller något personcertifikatkort, kan hen inte logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

Hur identifierar man sig i inkomstregistret i en kommun som sköter också två grannkommuners löneberäkning?

Kommun A:s löneberäkning (kommunens FO-nummer) har befullmäktigats att verka för kommun B:s och kommun C:s räkning. Detta befullmäktigande görs i Katso-tjänsten, inte alltså i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmaktskoden är Anmäla löneuppgifter I inkomstregistret är det möjligt att identifiera sig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Det är inte möjligt att identifiera sig till inkomstregistret i Katso-tjänsten. Om ett tekniskt gränssnitt används i anmälningen, behövs inte någon separat identifiering, eftersom certifikatet ersätter identifieringen.

Jag är delägare i ett dödsbo och jag har haft Katso-koder. Vilka koder ska jag använda för att anmäla uppgifter till inkomstregistret?

Med Katso-koder kan man inte anmäla uppgifter till inkomstregistret via e-tjänsten. Dödsboet använder Suomi.fi-identifiering. Fullmakter till dödsbon ges i Katso-tjänsten.

Måste man använda sina personliga nätbankskoder när man loggar in på inkomstregistret?

Nätbankskoder behövs inte för användningen av det tekniska gränssnittet, men användning av laddningstjänsten och nätblanketten i e-tjänsten kräver Suomi.fi-identifiering. I tjänsten Suomi.fi kan man förutom nätbankskoder även identifiera sig med ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat. 

Kan uppgifter lämnas in till inkomstregistret med Katso-koder?

För att logga in i e-tjänsten i inkomstregistret (laddningstjänsten och webblanketten) används Suomi.fi-identifieringen för den offentliga förvaltningen. Den som anmäler uppgifter ska identifiera sig i Suomi.fi-tjänsten med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Dessutom ska uppgiftslämnaren ha tillräckliga fullmakter för att uträtta ärenden för den organisation hen företräder.

Suomi.fi-identifieringen ersätter Katso-koderna, och Katso-koder är inte i användning hos privata arbetsgivare. Till exempel utländska företag, aktör inom den offentliga förvaltningen och andra specialgrupper, såsom beskattningssammanslutningar, stiftelser och samfund, ger dock fullmakter i Katso-tjänsten.

Försvinner Katso-koderna i sin helhet eller ersätter Suomi.fi-identifieringen i fortsättningen Katso-koderna?

Suomi.fi-identifiering används i inkomstregistret från och med början av år 2019. I inkomstregistrets e-tjänst används Suomi.fi-identifiering (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort). Det planeras att Katso-tjänsten läggs ned i den offentliga förvaltningen före slutet av år 2019.

Ersätter Suomi.fi-identifieringen Katso-koderna eller ska bägge användas i fortsättningen?

Suomi.fi-identifieringen ersätter Katso-koder. Till exempel utländska företag, aktör inom den offentliga förvaltningen och andra specialgrupper, såsom beskattningssammanslutningar, stiftelser och samfund, ger dock fullmakter i Katso-tjänsten.

Är Suomi.fi-identifiering det enda godtagbara identifieringssättet i e-tjänsterna (t.ex. Tyvi-tjänster), eller duger också Katso-identifiering fram till dess att Katso-tjänsten är i användning hos Skatteförvaltningen (fram till november 2019)?

I inkomstregistrets e-tjänst används Suomi.fi-identifiering. Katso-koder bevaras för utländska kunder.