Identifiering: vanliga frågor

Hur sker identifieringen till inkomstregistret av en person som saknar personbeteckning eller som inte vill använda personliga bankkoder för att sköta arbetsärenden (och personen har inte någon telefon för arbetsresor eller något personcertifikatkort)?

Om personen är en utlänning som saknar en finländsk personbeteckning, kan hen logga in i inkomstregistret med sina Katso-koder. Ytterligare information finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi. Om personen inte vill använda sina personliga koder och hen inte har någon telefon för arbetsresor eller något personcertifikatkort, kan hen inte logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

Kan uppgifter lämnas in till inkomstregistret med Katso-koder?

För att logga in i e-tjänsten i inkomstregistret (laddningstjänsten och webblanketten) används nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Dessutom ska uppgiftslämnaren ha tillräckliga fullmakter för att uträtta ärenden för den organisation hen företräder.