Underorganisationer: vanliga frågor

Vad betyder en underorganisation?

En underorganisation är ett sätt som företaget själv har fastställt för att separera organisationens olika affärsmässiga avdelningar eller andra enheter från huvudorganisationen. Med detta förfarande kan organisationen bevilja fullmakter till vissa arbetstagare i underorganisationen och hålla t.ex. hanteringen av löneuppgifter i ett storföretag/i den övriga organisationen separat från dessa. I Katso-tjänsten läggs uppgiften om underorganisation till efter FO-numret. Underorganisationen kan omfatta högst 20 tecken (i Katso-tjänsten).

Funktionen underorganisation kommer att genomföras i Suomi.fi-fullmakter under hösten 2018. I Suomi.fi-fullmakter genomförs detta genom att lägga till uppgiften om underorganisation som en specifikation av fullmaktskoden.

Hur skapas underorganisationens identifierare i Katso-tjänsten?

Underorganisationens identifierare som skapats i Katso-tjänsten består av siffror (t.ex. "12345") som står efter FO-numret och punkten. I anmälan som lämnas in till inkomstregistrets anges endast denna del, inte FO-numret eller punkten. Betalaren kan själv bestämma innehållet i underorganisationens identifierare samtidigt när hen beviljar fullmakt. I Katso-tjänsten kan underorganisationens identifierare innehålla bara siffor och identifieraren kan högst innehålla 20 tecken.

underorganisationens identifierare i Katso-tjänsten.

Vilken del av underorganisationens identifierare som skapats i Katso-tjänsten anmäls till inkomstregistret?

Som inkomstregistrets underorganisations identifierare anmäls sifforna efter FO-numret och punkten. Identifieraren anges i anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

underorganisationens identifierare i Katso-tjänsten.