Organisationsformer: vanliga frågor

Kan den person i en förening som för närvarande har behörighet att bevilja Katso-rättigheter bevilja fullmakter i Katso-tjänsten även till andra för anmälan och granskning av löneuppgifter?

Ja. Identifieringen sker i tjänsten Suomi.fi och befullmäktigandet i Katso-tjänsten.

Om det enligt en förenings stadgar finns två firmatecknare i föreningen, hur fungerar befullmäktigandet? Ska båda personer med firmateckningsrätt bevilja fullmakten?

Suomi.fi-fullmakter stöder inte sådana firmateckningsregler som inte tillåter ensam representation. Föreningar kan utnyttja Suomi.fi-fullmakter först när det nya föreningsregistret har färdigställts, enligt den aktuella informationen under senare delen av 2019. Fram till dess ska föreningar använda identifieringsmetoderna i Katso-tjänsten.

Om en stiftelse har beviljat Katso-fullmakter, fungerar de som sådana eller ska de förnyas?

Nya fullmakter kommer att användas i inkomstregistret: Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter. Om stiftelsen är införd i handelsregistret, sker befullmäktigandet i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Kan man sköta ärenden för ett dödsbo med Suomi.fi-fullmakter?

För tillfället är det inte möjligt att sköta ärenden för ett dödsbo i tjänsten. Vid representation av ett dödsbo kan det bli svårt att erhålla uppdaterade och korrekta uppgifter om delägarna, om uppgifterna har ändrats. I inkomstregistret ska den som sköter ärenden för ett dödsbo beviljas en fullmakt i Katso-tjänsten.