Vad är en registerbeskrivning?

Med hjälp av registerbeskrivningar får du information om personregister i projektstadiet av inkomstdatasystemet. Registerbeskrivningarna innehåller uppgifter om vilka personregister som ingår i Skatteförvaltningens inkomstregisterprojekt, vilka uppgifter de innehåller, vilka informationskällor som används för personregistren samt för vilket ändamål uppgifterna lämnas ut.

De registerbeskrivningar som presenteras på dessa sidor hänför sig till uppgifter om privatkunder i inkomstregistret, och uppgörandet av dem är baserade på personuppgiftslagen (523/1999).