Tjänsten Katso stängs helt den 31 augusti 2021 – ta i bruk Suomi.fi-fullmakter

12.8.2021

Användningen av Katso-tjänsten i inkomstregistrets e-tjänst upphör 31.8.2021.

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna.

‒ Skatteförvaltningen beslöt att i två omgångar ge Katsos användare tilläggstid för att genomföra övergången. Tilläggstid gavs på grund av att övergången till Suomi.fi-fullmakter vid årsskiftet var långsammare än väntat. Den sista övergångstiden går ut nu i slutet av augusti, berättar överinspektörer Juha Kartano från Skatteförvaltningen.

Logga in i fortsättningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller organisationens certifikatkort.

Kontrollera att alla personer i din organisation som använder inkomstregistrets e-tjänst har någon av dessa inloggningsmetoder i bruk.

Ta i bruk Suomi.fi-fullmakter

Om en annan organisation eller person uträttar ärenden på organisationens vägnar i inkomstregistrets e-tjänst behövs en fullmakt. Fullmakter som utfärdats i Katso-tjänsten måste beviljas på nytt i Suomi.fi-fullmakter.

Katso-fullmakter i inkomstregistret har varit granska löneuppgifter och anmäla löneuppgifter.

I inkomstregistret används Suomi.fi-fullmaktskoder:

  • Granska löneuppgifter
  • Anmäla löneuppgifter
  • Granska förmånsuppgifter
  • Anmäla förmånsuppgifter
  • Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter.

Den största delen av organisationerna kan bevilja Suomi.fi-fullmakter självständigt i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Om självständigt befullmäktigande inte är möjligt, använd fullmaktsansökan

De aktörer som inte kan bevilja elektroniska fullmakter självständigt i Suomi.fi-fullmakter kan bevilja fullmakter med en ansökan.

Med en fullmaktsansökan beviljas fullmakter till exempel av organisationer vars representant inte är införda i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Läs mera:

Sidan har senast uppdaterats 12.8.2021