Tilläggstiden för Katso-tjänsten upphör – så befullmäktigar du för användning av inkomstregistret

12.3.2021

Uppdatering 1.4.2021

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret med hjälp av Katso-tjänsten fram till 31.8.2021. Trots tidsfristen lönar det sig att inleda övergången till Suomi.fi-fullmakter genast.

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder och Katso-fullmakter upphör 30.4.2021.

Inloggning till inkomstregistrets ärendehanteringstjänst sker från och med maj endast med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikat eller certifikatkort kan även tillhandahållas av en organisation.

En utsedd representant för ett företag eller en organisation kan agera i e-tjänsten utan särskild fullmakt. Övriga behöver en särskild Suomi.fi-fullmakt för att sköta inkomstregisterärenden för någon annan. Användarna av Katso-fullmakter bör innan slutet av april skaffa en Suomi.fi-fullmakt i stället för Katso-fullmakten.

Inkomstregistret anordnar ett utbildningstillfälle Katso-tjänstens upphörande och konsekvenser för inkomstregistret 18.3.2021 kl. 10–11. Utbildningen genomförs på finska. Du kan anmäla dig till utbildningstillfället här (på finska).

Så beviljar du Suomi.fi-fullmakter

Ett företag eller en organisation kan ge en fullmakt för ärendehantering i inkomstregistrets e-tjänst till antingen egna arbetstagare eller en extern tjänsteleverantör. I inkomstregistret används fem ärendehanteringsfullmakter, som är anmäla löneuppgifter och granska löneuppgifter, anmäla förmånsuppgifter och granska förmånsuppgifter samt behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter.

Nedan beskrivs stegen i Suomi.fi-befullmäktigande i fem exempelfall.

 Illustration beskrivs stegen i Suomi.fi-befullmäktigande.

Arbetsgivare: så beviljar du Suomi.fi-fullmakter

Exempel 1. En av företaget anställd löneräknare anmäler uppgifterna till inkomstregistret för företagets räkning

Företagets representant enligt handelsregistret (punkt 1 i bilden) loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ger löneräknaren ärendefullmakten anmäla löneuppgifter (punkt 2). Löneräknaren kan nu göra anmälan för företagets räkning i den elektroniska ärendehanteringstjänsten (punkt 4).

Exempel 2. Företaget har lagt ut löneräkningen på en bokföringsbyrå som också sköter anmälan till inkomstregistret

Företagets representant enligt handelsregistret (punkt 1 i bilden) loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ger bokföringsbyrån ärendefullmakten anmäla löneuppgifter (punkt 2). Bokföringsbyrån tar ärendefullmakten i bruk (se närmare exempel 5).

Kommun eller offentligt samfund: så beviljar du Suomi.fi-fullmakter

Exempel 3. En av kommunen anställd löneräknare anmäler uppgifterna till inkomstregistret för kommunens räkning

Kommunen utser med fullmaktsansökan en person med fullmaktsrätt åt sig (bilden punkt 1). Personen med fullmaktsrätt loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ger löneräknaren ärendefullmakten anmäla löneuppgifter (punkt 2). Löneräknaren kan nu göra anmälan för kommunens räkning i den elektroniska ärendehanteringstjänsten (punkt 4).

Exempel 4. Kommunen har lagt ut löneräkningen på en bokföringsbyrå som också sköter anmälan till inkomstregistret

Kommunen utser med fullmaktsansökan en person med fullmaktsrätt åt sig (bilden punkt 1). Personen med fullmaktsrätt loggar in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ger bokföringsbyrån ärendefullmakten anmäla löneuppgifter (punkt 2). Bokföringsbyrån tar ärendefullmakten i bruk (se närmare exempel 5).

Extern tjänsteleverantör såsom bokföringsbyrå: så tar du i bruk Suomi.fi-fullmakter du fått

Exempel 5. Personen med fullmaktsrätt på kundföretaget har beviljat ärendefullmakten

Personen med fullmaktsrätt på kundföretaget har beviljat ärendefullmakten anmäla löneuppgifter (bilden punkt 2). En arbetstagare på bokföringsbyrån med representantens fullmaktsrätt beviljar den arbetstagare som sköter kundföretagets ärenden en motsvarande representationsfullmakt, det vill säga anmäla löneuppgifter (punkt 3). Arbetstagaren hos bokföringsbyrån kan nu anmäla löneuppgifter i den elektroniska ärendehanteringstjänsten för kundföretagets räkning (punkt 4).

En representationsfullmakt gäller alltid alla ärendefullmakter som bokföringsbyrån fått från sina kundföretag. Till exempel så kan en arbetstagare som fått representationsfullmakt för att anmäla löneuppgifter anmäla löneuppgifter för alla de kundföretag som har lämnat ärendefullmakt åt bokföringsbyrån för att anmäla löneuppgifter. Om man vill ge arbetstagaren rätt att anmäla löneuppgifter för endast ett visst kundföretag används en avgränsningsidentifierare som tillägg till representationsfullmakten.

Bokföringsbyråns representationsfullmakter administreras av en person som bokföringsbyrån i Suomi.fi-fullmakter har gett representantens fullmaktsrätt. Den som beviljats representantens fullmaktsrätt begär också ärendefullmakter från kundföretag, kundsamfund eller personer.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2021