Så här anmäler och korrigerar du uppgiften om yrkesklass till inkomstregistret

28.1.2020

Yrkesklass är en obligatorisk uppgift i inkomstregistrets anmälan om löneuppgifter, om

  • inkomsttagaren står i ett anställningsförhållande*
  • det är fråga om ett anställningsförhållande som försäkrats enligt OffPL eller SjPL
  • det är fråga om ett anställningsförhållande hos Finlands Bank.

Yrkesklassen anges femsiffrigt till inkomstregistret enligt Statistikcentralens TK10-koduppsättning (www.stat.fi/) som används i inkomstregistret. Förutom koden som ska anges kan betalaren som en kompletterande tilläggsuppgift anmäla uppgiften Yrkesbenämning (fritt formulerad), där man fritt formulerat kan ange inkomsttagarens yrkesbenämning. Ifall uppgiften om yrkesklassen angetts felaktigt eller om uppgiften saknas inverkar detta på försäkringspremiens belopp och på Statistikcentralens statistik.

Om det är fråga om ett anställningsförhållande som försäkrats enligt OffPL eller SjPL eller om ett anställningsförhållande hos Finlands Bank, ska betalaren utöver Statistikcentralens yrkesklassificering TK10 dessutom ange en annan yrkeskategori (enligt Kevas eller Finlands Banks koduppsättning), om den utbetalda inkomsten är underställd både olycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring.

Rådgivning i användningen av Kevas koduppsättning (yrkesbeteckning enligt Kevas beteckningar, registreringsgrund, betalarens underorganisation enligt Kevas anmälarkoder, orsak till avslutande) får du via e-post palvelussuhderekisteri@keva.fi

Sökning av kommunsektorns yrkesbeteckningar

Så här hittar du rätt yrkesklass

Med hjälp av dessa två steg hittar du rätt yrkesklass.

  1. Sök yrke och yrkesklass med hjälp av Statistikcentralens klassificeringsexpert (på finska) (www.stat.fi). Välj som klassificering: Yrkesklassificering 2010. 
  2. Kontrollera att den överensstämmer med den statistik inkomstregistret har till sitt förfogande. Inkomstregistret använder sig av en egen yrkesklasskoduppsättning (www.stat.fi).

Stöd och anvisningar för val av Statistikcentralens yrkesklassificering TK10 får du vid behov av din egen arbetsolycksfallsförsäkrare.

En felaktig eller bristfällig anmälan ska korrigeras utan dröjsmål

Om yrkesklassen angetts felaktigt ska den felaktiga eller bristfälliga uppgiften korrigeras när felet har upptäckts. Om inkomsttagaren upptäcker ett fel i sina uppgifter, ska hen begära att felet korrigeras av prestationsbetalaren.

Uppgiften Yrkesklass korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan till inkomstregistret.

Vanliga frågor om anmälan av yrkesklass

Vanliga frågor om försäkringsuppgifter

*Nyheten har uppdaterats 17.2.2020.