Reviderade funktioner nu tillgängliga i inkomstregistrets e-tjänst

21.12.2020

Funktionerna i inkomstregistrets e-tjänst har utvecklats under slutåret och nu är de tillgängliga i sin helhet för kunderna.

Inkomstregistret eftersträvar att utveckla tjänsten kundorienterat utifrån mottagen respons. Respons om inkomstregistret och de nya funktionerna kan ges med inkomstregistrets responsblankett.

Ändringar som gäller informationsproducenter

Sökning av uppgifter i e-tjänsten

Arbetsgivare, löneräknare och övriga informationsproducenter som använder sökfunktionerna Inlämnade anmälningar och Sänt material har informerats tidigare: Sökfunktionerna i e-tjänsten förnyas. Från och med 21.12.2020 är endast funktionen Inlämnade anmälningar tillgänglig.

Se video: Informationsproducenter − Sök och granska inlämnade anmälningar (YouTube 7:03 min

Ny funktion för beställning av material och rapporter

Informationsproducenten kan i e-tjänsten beställa material eller rapporter som en engångsbeställning med hjälp av funktionen Ny beställning. Utbudet av rapporter och material som kan beställas beror på med vilken ärendehanteringsroll och med vilka fullmakter man uträttar ärenden i inkomstregistrets e-tjänst.

Material i 300-serien är rapporter i XML-format som distribueras i organisationens SFTP-mapp. Material i 600- och 700-serien är rapporter i PDF- eller CSV-format som distribueras i e-tjänsten på sidan Uppgifter om beställningen.

Se video: Så här använder du inkomstregistret − Beställ material eller rapporter (YouTube 4:02 min, på finska)

Ändringar som gäller informationsanvändare

Sökning av uppgifter i e-tjänsten

Uppgifterna i inkomstregistret används av de informationsanvändarorganisationer som fastställs i lagen. Informationsanvändarnas förnyade sökning tas i bruk 21.12.2020.

Informationsanvändarna kan använda den nya och gamla sökfunktionen parallellt under perioden 21.12.2020 − 30.12.2020. Informationsanvändarnas gamla sökfunktion slopas under driftsavbrottet vid årsskiftet 31.12.2020.

Inkomstregistret har försökt beakta kundernas önskemål i reformen, så att användningen av sökfunktionen fungerar allt smidigare och användarvänligare. Man har satsat på användbarheten genom att förbättra sökvillkoren. I fortsättningen kan inkomstslaget till exempel väljas ur listrutan och man slipper mata in koden. Därutöver har kontrollen av sökvillkor, notifikationen av motstridiga sökvillkor och tillgängligheten förbättrats.

Sök inlämnade anmälningar med sökvillkor eller referens

I fortsättningen kan du söka efter uppgifter antingen med sökvillkor eller med referens. Den grundroll som kopplats till informationsanvändarens roll fastställer de obligatoriska sökvillkoren samt vilka sökvillkor du kan använda.

Till skillnad från förut kan alla sökvillkor nu direkt väljas i sökvyn. Sökvillkoret väljs ur listrutan, varefter man fyller i närmare uppgifter i rutan som öppnas nedan. De obligatoriska sökvillkoren har markerats med en låsikon. Inkomstregistret rekommenderar att sökningen preciseras med hjälp av frivilliga sökvillkor.

Tidsintervall och typ av tidsintervall är alltid obligatoriska sökvillkor. Efter reformen kan du fastställa flera tidsintervall för sökningen med valet Lägg till ett tidsintervall.

Reformen ändrar inte på åtkomsträttigheterna, utan du kan fortfarande söka efter och granska på sådana anmälningar som din organisation har åtkomsträtt till och som du har fått fullmakt för.

Se video: Informationsanvändare - Sök och granska uppgifterna i inkomstregistret (YouTube 4:05 min, på finska)

Ny funktion för beställning av material och rapporter

Informationsanvändare kan i e-tjänsten beställa material eller rapporter som en engångsbeställning med hjälp av funktionen Ny beställning. Utbudet av rapporter och material som kan beställas beror på med vilken ärendehanteringsroll och med vilka fullmakter man uträttar ärenden i inkomstregistrets e-tjänst.

Materialen i 300-serien är rapporter i XML-format som distribueras i organisationens SFTP-mapp. Materialen i 600- och 700-serien är rapporter i PDF- eller CSV-format som distribueras i e-tjänsten på sidan Uppgifter om beställningen.

Den gamla funktionen med vilken man endast kunde beställa rapporter slopas 21.12.2020.

Se video: Så här använder du inkomstregistret - Beställ material eller rapporter (YouTube 4:02 min, på finska)

Inkomstregisterutdrag för privatpersoner och företag

Sidan där du kan beställa ett inkomstregisterutdrag har också förnyats.

Som privatperson kan man beställa ett inkomstregisterutdrag som innehåller uppgifter om prestationer som betalats till inkomsttagaren. Inkomstregisterutdraget för 2021 innehåller både löne- och förmånsuppgifter, medan rapporterna för de föregående åren endast innehåller löneuppgifter.

Som företagets representant kan man beställa ett inkomstregisterutdrag som innehåller uppgifter om prestationer som betalats till företaget. Till inkomstregistret anmäls endast inkomster om ett visst företag. Till exempel arbetsersättningar som betalats till ett företag ska anmälas till inkomstregistret, om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Företagets inkomstregisterutdrag är endast avsett för granskning av inkomster som betalats till företaget. Med inkomstregisterutdraget kan man inte beställa uppgifter om löner som arbetsgivaren betalat till den egna personalen.

Se video: Så här använder du inkomstregistret - Beställ ett inkomstregisterutdrag (YouTube 2:21 min, på finska)

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2020