Korrekta uppgifter i inkomstregistret gynnar alla

20.2.2020

Inkomstregistrets uppgifter används av en mängd olika parter och myndigheter för flera olika användningsändamål. Därför är det viktigt att uppgifterna anmälts korrekt till inkomstregistret. Korrekta uppgifter i inkomstregistret gynnar både arbetsgivaren och inkomsttagaren.

Till exempel FPA beviljar dagtraktamenten som betalas till arbetsgivarna utifrån inkomstregistrets uppgifter. Om det förekommer fel i uppgifterna är även beloppet på dagtraktamentet som betalas till arbetsgivaren felaktigt.

Enskilda inkomsttagare behöver också löneuppgifter till exempel i situationer när skattekort ändras, den förhandifyllda skattedeklarationen kontrolleras eller då bidrag eller föräldradagpenning ansöks. Tidigare måste inkomsttagaren söka uppgifterna från löneuträkningen eller skattedeklarationen på papper. Numera används inkomstregistret, varifrån myndigheterna har direkt tillgång till uppgifterna.

Arbetsgivaren kan kontrollera de inlämnade uppgifterna från rapporten

Arbetsgivaren kan kontrollera de inlämnade uppgifterna genom att beställa inkomstregistrets rapport 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag. På rapporten specificeras uppgifterna enligt inkomstslag.

Läs mera om rapporten: 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag

Förutom inkomster anmäls även andra uppgifter till inkomstregistret, så som yrkesklass och uppgift om försäkring. Det är viktigt att även dessa uppgifter har anmälts korrekt. Varje uppgift i inkomstregistret behövs av någon informationsanvändare.

Uppgiftslämnaren korrigerar felet till inkomstregistret

Om det förekommer fel i uppgifterna som anmälts till inkomstregistret, ska arbetsgivaren utan dröjsmål korrigera de felaktiga uppgifterna som anmälts till inkomstregistret. De korrigerade uppgifterna förmedlas från inkomstregistret till informationsanvändarna. Om felet upptäcks först flera år senare, ska arbetsgivaren fortfarande korrigera de felaktiga uppgifterna. Anmälningarna kan korrigeras i 10 års tid.

Inkomsttagaren kan också själv upptäcka att inkomstuppgifterna i ett myndighetsbeslut eller till exempel i den förhandsifyllda skattedeklarationen är felaktiga. I så fall ska inkomsttagaren kontakta arbetsgivaren som betalat prestationen, och arbetsgivaren korrigerar uppgifterna till inkomstregistret. På så sätt säkerställs att uppgifterna som används som grund för besluten är rätt i fortsättningen. Inkomstuppgifter behövs också i efterhand. Pensionen fastställs till exempel utifrån inkomstregistrets uppgifter.

Läs mera: Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Olika myndigheter kan begära arbetsgivaren korrigera uppgifterna

Inkomstregistrets uppgifter används av en mängd olika myndigheter och uppgifterna behövs för olika ändamål.

När en myndighet fattar beslut utifrån inkomstregistrets uppgifter, kan myndigheten upptäcka fel i de inlämnade uppgifterna. Då ber myndigheten arbetsgivaren korrigera uppgifterna till inkomstregistret. Det lönar sig att samtidigt korrigera uppgifterna till alla delar.

Inkomstregistrets informationsanvändare har upptäckt anmälningsbrister och fel i synnerhet i följande uppgifter:

Obligatoriska uppgifter

  • yrkesklass
  • undantagssituationer för försäkring
  • anmälan av FöPL/LFöPL-företagares uppgifter

Kompletterande uppgifter

  • frånvarouppgifter
  • uppgifter om anställningsförhållande