Ny fullmaktskod i Suomi.fi-fullmakter

15.9.2020

En ny fullmaktskod har publicerats den 15.9 i Suomi.fi-fullmakter. Med hjälp av fullmaktskoden kan den befullmäktigande uträtta ärenden i anslutning till inkomstregistrets gränssnitt, certifikat och granskning av logguppgifter. Namnet på den nya fullmaktskoden är Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter.

Den befullmäktigade kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst från och med 22.10.2020.

För vem är den nya fullmaktskoden avsedd?

 • Organisationer som i handelsregistret eller FODS inte antecknats en organroll eller en person med firmateckningsrätt. Fullmakten utfärdas med en fullmaktsansökan med hjälp av en tjänsteman.
 • Organisationer vars firmateckningsrätt är två eller flera personer tillsammans. Fullmakten utfärdas självständigt i Suomi.fi-fullmakter.

Organisationen kan utan denna fullmakt uträtta ärenden i anslutning till den nya fullmaktskoden, om organisationen i handelsregistret eller FODS antecknats organrollen verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare, tjänsteman med rätt att ensam företräda organisationen eller om den handlar om en enskild näringsidkare.

Vad kan man göra med den nya fullmaktskoden?

Innehållet i fullmaktskoden Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter är omfattande. Innan fullmakten beviljas bör organisationen noggrant bekanta sig med innehållet i fullmakten.

Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter:

 • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter om inkomster, pensioner och förmåner, såsom:
   • beställa och granska logguppgifter
   • göra och upprätthålla gränssnittsansökan och beställa certifikat
   • granska uppgifter om betalda inkomster
   • granska meddelanden
   • granska arkiverade dokument
   • upprätthålla och granska basuppgifter
   • lämna in och granska anmälningar
   • beställa och granska rapporter.

En del av funktionerna, såsom meddelanden och granskning av arkiverade dokument, tas i bruk i inkomstregistret först senare. Vi informerar separat om dessa med leveransbeskrivningen som publiceras om systemet.

När kan fullmaktskoden användas?

Organisationens företrädare kan redan nu självständigt bevilja fullmakten i Suomi.fi-fullmakter eller med en fullmaktsansökan.

Den befullmäktigade kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst från och med 22.10.2020.

Läs mer om inkomstregistrets fullmaktskoder.

 

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2020