Nu anmäls även uppgifter om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret

2.1.2021

Inkomstregistret utvidgades vid årsskiftet. Förutom löneuppgifter anmäls nu även uppgifter om utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret.

Pensions- och förmånsinkomster som utbetalats 1.1.2021 och därefter ska anmälas till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten av uppgifter ligger hos pensions- eller förmånsbetalaren.

Till inkomstregistret anmälas lagstadgade pensioner, pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring, alla skattepliktiga förmåner, skattefria förmåner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd, samt kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar.

År 2021 använder över 300 aktörer inkomstregistrets uppgifter i realtid i sitt beslutsfattande eller i andra lagstadgade uppgifter. Uppgifterna i inkomstregistret utnyttjas för samhällets centrala funktioner, till exempel:

  • dagpennings- och föräldrapenningsbeslut
  • olycksfalls- och trafikförsäkringsbeslut
  • arbetspensionsbeslut
  • förhandsifyllda skattedeklarationen och ändringsskattekort
  • Statistikcentralens statistik
  • arbetarskyddsövervakning
  • fastställande av vuxenutbildningsförmåner
  • fastställande av kundavgifter inom småbarnspedagogik samt social- och hälsovårdstjänster.

Uppgifter om pensions- eller förmånsbeslut anmäls inte till inkomstregistret, inte heller huruvida ansökan har anhängiggjorts. Uppgifterna anmäls till registret när pensionen eller förmånen har utbetalats. Varje inkomsttagare kan granska sina egna inkomstuppgifter ur inkomstregistrets e-tjänst.

Inkomstregistrets kundservice

Inkomstregistrets kundservice betjänar igen 4.1.2021 kl. 9–16.15.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2021