Katso-tjänsten upphör – övergå till att använda tjänsten Suomi.fi

15.10.2020

Användningen av Katso-tjänsten i inkomstregistrets e-tjänst upphör 31.12.2020. Ta i bruk Suomi.fi-fullmakter redan nu och säkerställ åtkomsten till inkomstregistret även nästa år.

Från och med 1.1.2021 går det inte längre att använda inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder och Katso-fullmakter.

Logga in i fortsättningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller organisationens certifikatkort.

Kontrollera att alla personer i din organisation som använder inkomstregistrets e-tjänst har någon av dessa inloggningsmetoder i bruk. Ta dessa inloggningsmetoder i bruk redan vid nästa inloggning.

Läs mer om inloggningsalternativen

Katso-användare: bevilja nya fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

Om en annan organisation eller person uträttar ärenden på organisationens vägnar i inkomstregistrets e-tjänst behövs en fullmakt. Fullmakter som utfärdats i Katso-tjänsten måste beviljas på nytt i Suomi.fi-fullmakter innan Katso-tjänsten stängs 31.12.2020.

Suomi.fi-fullmakterna bör beviljas så snart som möjligt.

Bevilja nya fullmakter för inkomstregistret i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om din organisation har använt följande fullmakter i Katso-tjänsten:

  • Anmäla löneuppgifter
  • Granska löneuppgifter

Förmånsbetalare använder fullmakterna anmäla förmånsuppgifter eller granska förmånsuppgifter.

Man kan också begära en fullmakt. En bokföringsbyrå kan till exempel begära en ny fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

Den största delen av organisationerna kan bevilja Suomi.fi-fullmakter självständigt i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Läs mer: Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

Om självständigt befullmäktigande inte är möjligt, använd fullmaktsansökan

De aktörer som inte kan bevilja elektroniska fullmakter självständigt i Suomi.fi-fullmakter kan bevilja fullmakter med en ansökan.

Med en fullmaktsansökan beviljas fullmakter till exempel av organisationer vars representant inte är införda i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Med en fullmaktsansökan kan tre slags fullmakter beviljas: fullmaktsrätt, representantens fullmaktsrätt eller fullmakt för ärendehantering.

Läs mer:

Med en fullmaktsansökan kan man bevilja Suomi.fi-fullmakter

Gå till att bevilja fullmakt med en fullmaktsansökan (suomi.fi)

Föreningar: befullmäktiga ensam självständigt eller två tillsammans med en fullmaktsansökan

Om du har rätt att representera föreningen ensam, kan du bevilja fullmakter självständigt i Suomi.fi-fullmakter. Om föreningen enligt föreningens firmateckningsregel representeras av två eller flera personer tillsammans, använd en fullmaktsansökan.

Om du i föreningsregistret har en anteckning om rätt att representera föreningen ensam, men trots detta inte kan befullmäktiga på föreningens vägnar i Suomi.fi-fullmakter, ska du skicka en begäran om granskning till föreningsregistret med PRS:s responsblankett.

På formuläret ska punkten Föreningar väljas och i textfältet ska följande uppgifter skrivas in:

  • ”Det går inte att bevilja Suomi.fi-fullmakter”
  • föreningens FO-nummer
  • namn på den person som inte kan bevilja fullmakter
  • e-postadress för svar.

Utländsk aktör: ta i bruk identifieringstjänsten Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakter

Utländska medborgare kan logga in i inkomstregistrets e-tjänst med hjälp av identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Ett utländskt företags utländska representant kan utföra ärenden i inkomstregistret i företagets ställe, om hen har tillgång till identifieringstjänsten Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakt.

Inloggning med mobilapplikationen ersätter Katso-identifiering som upphör. Mobilapplikationen är endast avsedd för utlänningar som använt Katso-identifiering och som saknar finländsk personbeteckning och som inte kan logga in med finländska identifieringsmedel. Finnish Authenticator och Katso-kod fungerar parallellt i inkomstregistret fram till slutet av 2020 varefter Katso-koder slopas.

Läs mera:

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2020