Inkomstregistrets nya rapport specificerar betalda prestationer enligt inkomstslag

29.1.2020

Inkomstregistret har tagit i bruk en ny rapport 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag. Rapporten innehåller avstämningsuppgifter på inkomstslagsnivå från anmälningar om löneuppgifter som prestationsbetalaren lämnat in.

Rapporten som planerats tillsammans med representanterna för löneräknarna och programvaruhusen, är avsedd för betalare för avstämning och kontrollering av uppgifter.

– Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt på basis av inkommen respons. Responsen vi får av inkomstregistrets kunder är ytterst viktig för oss. Förra året 2019 fick vi av bokföringsbyråer och företagare respons på att det finns ett behov av en ny rapport. Rapportens innehåll fastställdes tillsammans och nu är rapporten i bruk. Inkomstregistret är uppbyggt för kunder, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Beställ rapport 618 ur inkomstregistrets e-tjänst

Rapporten 618 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag kan beställas ur inkomstregistrets e-tjänst under punkten Beställningar. Rapporten är i CSV-format, vilket möjliggör utnyttjandet av rapporten i olika tabellkalkylprogram.

Läs mera om rapporter

Prestationsbetalaren kan beställa rapporter om uppgifter som anmälts till inkomstregistret

Rapporter ur inkomstregistret 2020 (PDF) (på finska, publiceras senare på svenska)

Se video: Så här beställer du inkomstregistrets rapporter (på finska, YouTube, längd 2:21 min)