Inkomstregistrets leveransbeskrivningar förnyas

22.3.2021

I mars-april förnyar inkomstregistret leveransbeskrivningarna, med vilka information ges till exempel om korrigeringar eller nya funktionaliteter i inkomstregistret.

Ändringen gäller leveransbeskrivningar för såväl inkomstregistrets produktion som intressentgruppstestningen.

Innehållet i leveransbeskrivningarna förenklas och förtydligas i synnerhet vad gäller fel och brister. I fortsättningen delges väsentliga fel eller brister som anknyter till användningen av systemet på beskrivningen.

På den förnyade beskrivningen hittar du

  • information om förnyade funktionaliteter som getts ut i systemet
  • korrigeringar
  • och kända brister, som väntar på korrigering.

På samma gång ändras förvaringstiden för beskrivningarna. I fortsättningen kan du ta del av de leveransbeskrivningar som publicerats på inkomstregistrets webbplats inom det senaste året.

Prenumerera på inkomstregistrets produktionsmeddelande

Du får aktuell information om produktionssituationer som gäller inkomstregistret, såsom serviceavbrott och störningssituationer, genom att prenumerera på inkomstregistrets produktionsmeddelande till din e-post. Med produktionsmeddelandena ges också information om publiceringen av leveransbeskrivningar.

Meddelandet är avgiftsfritt. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via länken längst ner på meddelandet.

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2021