Inkomstregistrets inverkan på kommunernas skattefel mindre än tänkt

1.7.2020

Införande av inkomstregistret 2019 medförde många ändringar. Arbetsgivarna och bokföringsbyråerna började anmäla inkomstuppgifter på ett nytt sätt, och det nya förfarandet vållade till med svårigheter i början i vissa löneförvaltningsprogram.

Förra året erhöll kommuner och övriga skattetagare mindre skatteintäkter än väntat.

Inkomstregistret antogs vara en orsak till att redovisningsflödet avtog, eftersom Skatteförvaltningen redovisar de uttagna förskottsinnehållningarna till skattetagarna utifrån inkomstregistrets uppgifter. Skatteförvaltningen är en av inkomstregistrets informationsanvändare.

För inkomstregistrets del hann situationen bli bättre redan före utgången av 2019 då de nödvändiga ändringarna blev gjorda i löneförvaltningsprogrammen. Största delen av inkomstuppgifterna anmäls till inkomstregistret automatiskt direkt från lönesystemen.

Ändringen i förskottsinnehållningsförfarandet, som också infördes vid ingången av 2019, visade sig vara en betydligt större orsak bakom skattefelet än svårigheterna med inkomstregisteranmälandet. Övergången till förskottsinnehållning enligt en årsinkomstgräns medförde vissa ändringar i tidtabellen för skatteutfall.

Samhället erhåller aktuell information från inkomstregistret

Från inkomstregistret får informationsanvändarna exaktare uppgifter än tidigare om inkomster som betalats. Myndighetsbesluten kan nu grunda sig på inkomstuppgifter i realtid, och det blir allt lättare att förutse besluten.

Medborgaren kan också själv granska i inkomstregistret vilka inkomstuppgifter arbetsgivaren anmält för dem. Vid behov korrigerar arbetsgivaren felen och bristerna i anmälningarna.

Läs mera: Redovisningen av förskottsinnehållningar till kommunerna rättar till sig (vero.fi)

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2020